Cloud computing: przedsiębiorcy pełni wątpliwości

Firma Trend Micro przeprowadziła w przedsiębiorstwach sondaż dotyczący przetwarzania poza siecią lokalną (ang. cloud computing) i ustaliła, że przed wykorzystywaniem tej technologii powstrzymuje ich m.in. obawa o bezpieczeństwo zasobów.

Cloud computing , po polsku nazywany przetwarzaniem w chmurze, opiera się na możliwości wykorzystywania zasobów komputerowych bez konieczności posiadania do nich fizycznego dostępu. Choć model ten zyskuje coraz większą popularność, wielu przedsiębiorców z rezerwą odnosi się do tego, by wrażliwe aplikacje działały poza siecią lokalną - wynika z najnowszego sondażu Trend Micro .

 

Dziewięciu na dziesięciu respondentów (89%) stwierdziło, że oczekuje od zabezpieczeń informatycznych ochrony aplikacji działających w internecie. Dla niektórych z nich ochrona taka nie jest nawet opcją - prawie 40% badanych wzięłoby pod uwagę tylko te zabezpieczenia, które umożliwiają wykrywanie zagrożeń poza siecią lokalną.

 

61% ankietowanych podało, że zamierza poczekać z wdrażaniem rozwiązań typu cloud computing do czasu, gdy będzie mieć pewność, że nie spowoduje to poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci. Mniejsza grupa (27%) poinformowała, że obawy o bezpieczeństwo skłaniają do rozwagi, ale korzyści z przetwarzania poza siecią lokalną są większe niż zagrożenia, więc nie zamierza rezygnować z planów wdrożenia tego modelu ani ich opóźniać.

 

Sondaż przeprowadzono wśród prawie 200 członków kadry kierowniczej ds. informatycznych niebędących klientami Trend Micro. Cały raport można znaleźć na stronie firmy . Do dyskusji na temat przetwarzania poza siecią lokalną można włączyć się na nowo powstałym blogu cloudsecurity.trendmicro.com .

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Cloud computing: przedsiębiorcy pełni wątpliwości