Comarch: Zdalna edukacja na Uniwersytecie Szczecińskim

Z początkiem października br. do projektu współpracy edukacyjnej w ramach szkoleń e-learning Comarch OPT!MA przystąpiła kolejna uczelnia wyższa. Tym razem firma Comarch SA udostępniła szkolenia studentom Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekt szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch OPT!MA , programu do zarządzania i księgowości w małych firmach, ma na celu popularyzację umiejętności obsługi sprzedaży i księgowości - wyjaśniają organizatorzy. Wspomniana inicjatywa ma charakter dwuetapowy: szkolenie oraz egzamin.

 

Po zakończeniu nauki każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu online. Zdany egzamin zostanie zwieńczony wydaniem certyfikatu poświadczającego znajomość oprogramowania Comarch OPT!MA.

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego to druga jednostka uczelniana, z którą Comarch podjął współpracę w ramach edukacji zdalnej. Jako pierwszy do tego projektu przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania środowiska akademickiego kooperacją z naszą firmą na takiej płaszczyźnie. Współpraca z uczelniami wyższymi umożliwiająca przekazanie studentom praktycznych umiejętności biznesowych przydatnych na trudnym rynku pracy, jest dla nas bardzo istotna - mówi Ryszard Stawarz , Dyrektor Konsultingu ERP Polska.

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług już od dwóch lat współpracuje z firmą Comarch. W ramach tej współpracy proces nauczania zmienił się. Oprócz zajęć w formie tradycyjnej studenci mogą korzystać także z zajęć e-learningowych z obszaru zastosowań narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Comarch: Zdalna edukacja na Uniwersytecie Szczecińskim