Dotacje: zwiększony katalog wydatków i pieniądze dla instytutów PAN

Rozszerzono katalog wydatków, które podlegają dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z dotacji mogą także skorzystać instytuty Polskiej Akademii Nauk - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

We wrześniu br. weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Otwiera ono nowe możliwości współpracy nauki i biznesu w formie klastra - uważa Tomasz Sypuła, dyrektor Zespołu Wdrażania Instrumentów Finansowych PARP.

 

Jak wyjaśnia PARP, działanie 5.1 PO IG jest przeznaczone dla firm funkcjonujących w obrębie klastra, czyli grupy minimum 10 firm (w tym co najmniej połowę muszą stanowić małe i średnie przedsiębiorstwa), uzupełnionej co najmniej jedną instytucją otoczenia biznesu i jedną jednostką badawczą.

 

Dofinansowanie może otrzymać koordynator klastra - fundacja, stowarzyszenie, spółka (akcyjna lub z o.o.), jednostka badawczo-rozwojowa oraz organizacja przedsiębiorców. Do grona potencjalnych koordynatorów powiązań dołączyły - zgodnie z rozporządzeniem - instytuty Polskiej Akademii Nauk. Ważne, by koordynator nie działał dla zysku lub cały przeznaczył na cele związane z zadaniami realizowanymi w obrębie klastra. Ta kooperacja ma na celu przejście od innowacyjnego pomysłu do produktu, który wygeneruje zyski - tłumaczą przedstawiciele PARP.

 

Warto jednocześnie odnotować, że w ramach działań PO IG dodano także nowe pozycje do katalogu wydatków, które podlegają dofinansowaniu. Wspomniane rozporządzenie dopuszcza możliwość dofinansowania kosztów ustanowienia zabezpieczeń (takich jak poręczenie bankowe, hipoteka itp.), które przedsiębiorcy starający się o wypłatę zaliczki o wysokości ponad 10 mln muszą ustanowić, aby otrzymać zaliczkę. Dodatkowo dofinansowaniu podlegać będą także koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Dotacje: zwiększony katalog wydatków i pieniądze dla instytutów PAN