Telekomunikacja Polska może przejąć kontrolę nad ATM SI

We wrześniu br. przedstawiciele ATM poinformowali, że prowadzą rozmowy z Telekomunikacją Polską o możliwości przejęcia przez telekom firmy ATM Systemy Informatyczne. Jeszcze zanim negocjacje weszły w zaawansowane stadium, firmy złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by ten sprawdził, czy połączenie przedsiębiorstw nie będzie miało niepożądanego wpływu na rozkład sił na rynku.

10 listopada Prezes UOKiK poinformowała, że przejęcie przez TP SA kontroli nad ATM Systemy Informatyczne nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji. Urząd uzasadnił swoją decyzję informując, że firmy te działają na różnych płaszczyznach rynku IT, stąd też nie zachodzi obawa naruszenia obecnego stanu i znaczącego rozszerzenia wpływu w obszarach funkcjonowania tych podmiotów.

 

Przejmowana spółka ATM Systemy Informatyczne prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych - zajmuje się szeroko rozumianą integracją systemów teleinformatycznych, a jej oferta obejmuje głównie kompleksowe usługi integracji sieciowej, w tym projektowanie, budowę i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz usługi bezpieczeństwa systemów IT.

 

Tymczasem Telekomunikacja Polska prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, zarówno w ramach rynku detalicznego, jak i hurtowego. Telekomunikacja Polska stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzi kilkanaście spółek m.in. Polska Telefonia Komórkowa Centertel i TP Emitel.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Telekomunikacja Polska może przejąć kontrolę nad ATM SI