Orange będzie korzystał z ewidencji dłużników

Orange będzie odzyskiwał należności od niepłacących w terminie klientów między innymi poprzez wpis do Centralnej Ewidencji Dłużników w BIG InfoMonitor. To utrudni zalegającym z opłatami abonentom uzyskanie kredytu lub zakupów na rady. Odpowiednia umowa pomiędzy operatorem a biurem informacji gospodarczej została już podpisana.

Do ewidencji dłużników mogą trafić abonenci Orange którzy nie wywiązują się z płatności od co najmniej 60 dni, a kwota ich zadłużenia wynosi minimum 200 zł (w przypadku klientów indywidualnych) lub 500 zł (w przypadku firm). Zanim dane abonentów zostaną przekazane do spisu, otrzymają oni wezwanie do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu i konsekwencjach, jakie się z nim wiążą.

 

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Łącznie dysponuje dostępem do ponad 3,2 mln informacji o przeterminowanym zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Znalezienie się na jego liście dłużników sprawi, że o zadłużeniu dowiedzą się wszystkie banki.

 

- Nawiązaliśmy współpracę z kolejnym Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, gdyż chcemy jeszcze skuteczniej mobilizować naszych klientów do terminowego regulowania rachunków (...) Docelowo planujemy również weryfikowanie potencjalnych klientów w zasobach firmy InfoMonitor - mówi Urszula Gierszewska dyrektor Departamentu Zarządzania Należnościami, Fakturowania i Rozliczeń PTK Centertel

 

Z informacji zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Dłużników w BIG InfoMonitor oprócz sektora bankowego korzystają firmy pożyczkowe, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, dostawcy telewizji kablowej Internetu i mediów, a także inne branże w tym sektor mśp. Od początku 2009 r. firma udostępniła już ponad 4 mln 620 tys. raportów z informacjami o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców.

 

Z raportu InfoDług wynika, iż już 1,47 mln Polaków posiada przeterminowane zadłużenia, a łączna kwota zobowiązań to 12,06 mld zł. Zdaniem InfoMonitora to wyraźny sygnał dla banków i innych podmiotów gospodarczych, że trzeba jeszcze bardziej wnikliwie weryfikować klientów i kontrahentów pod kątem terminowości wywiązywania się z zobowiązań płatniczych.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Orange będzie korzystał z ewidencji dłużników