MF: Kolejne PIT-y bez podpisu kwalifikowanego

Od początku 2010 r. mają wejść w życie zmiany, które umożliwią przekazywanie bez podpisu kwalifikowanego zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 - poinformowało Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia "w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone".

Projekt zakłada usunięcie w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. W najbliższych dniach dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych.

 

- To rozwiązanie otworzy drogę do powszechnego składania najpopularniejszych zeznań rocznych z użyciem systemu e-Deklaracje , przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podatników - powiedział podsekretarz stanu w MF Andrzej Parafianowicz.

 

W kwietniu tego roku wprowadzono możliwość składania PIT-37 drogą elektroniczną bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Według MF do końca kwietnia z możliwości tej skorzystało ponad 89 tys. osób (rok wcześniej było ich zaledwie 419).

 

- Widzimy nie tylko potrzebę kontynuacji takiej możliwości przy PIT-37, ale również rozszerzenie jej na kolejne zeznania - powiedział Andrzej Parafianowicz. - Spodziewamy się, że w okresie styczeń - kwiecień 2010 z nowego systemu skorzysta znacznie więcej podatników niż w tym roku. System e-Deklaracje jest na to przygotowany - dodał wiceminister.

 

>>> Czytaj: Ulga internetowa: duplikat faktury daje prawo do odliczenia

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

MF: Kolejne PIT-y bez podpisu kwalifikowanego