200 tys. euro na biznes od Fabryki Innowacji

Osoby, które mają pomysł na biznes mogą otrzymać nawet 200 tys. euro na jego realizację od Fabryki Innowacji. Zachęca ona do zgłaszania pomysłów opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarach e-pieniądza, e-biznesu, ochrony środowiska, edukacji, transportu i energetyki.

Celem Fabryki Innowacji jest tworzenie nowych przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjność. Działania Fabryki Innowacji skierowane są do szerokiego grona pomysłodawców, w tym środowisk akademickich - kadry naukowej uczelni wyższych, jednostek B+R i studentów. Mają pobudzić i skłonić do realizacji innowacyjnych pomysłów, a inwestorów przekonać do kapitałowego zaangażowania się w nie.

 

W ramach Fabryki pomysłodawcy mają zapewnione doradztwo w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania firmą. Mogą otrzymać pomoc wraz z ekspertyzami technologicznymi, analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka, szczegółowym planem wytworzenia produktu, a w dalszej fazie - badaniami rynku, planem marketingowym, planem sprzedaży, doradztwem prawnym, udostępnieniem infrastruktury, a także innymi usługami niezbędnymi dla nowo powstałych firm.

 

>>> Czytaj: Unijne dotacje dla e-biznesmenów są pełne pułapek

Rozpoczął się już etap naboru wniosków . Wystarczy umiejętnie wypełnić wniosek na stronie www.fabrykainnowacji.org.pl . Fabryka Innowacji gwarantuje pomoc na etapie pomysłu i jego rozwoju na poziomie około 200 tys. euro poprzez udostępnienie laboratoriów, pomoc w przygotowaniu prototypu, badania rynku, umowy sprzedażowe, doradztwo prawne i ochronę własności intelektualnej oraz pomoc na etapie budowy firmy.

 

Fabryka Innowacji to projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, z którego dotacje na kapitałowe wsparcie dla przedsiębiorczych otrzymała Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne działająca wraz z czterema partnerami: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR), Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (UWM), Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych (PJWSTK) oraz Politechniką Warszawską.

 

>>> Czytaj: Fundusze UE: Mąż nie przyzna dotacji żonie

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

200 tys. euro na biznes od Fabryki Innowacji