Merlin: 101 mln zł przychodów

Pomimo spowolnienia w branży e-commerce jeden z najstarszych polskich sklepów internetowych odnotował 6-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to jego przychody wyniosły prawie 96 mln zł.

Merlin.pl poprawił również swoje wyniki na poziomie wskaźnika EBITDA. W stosunku do roku 2008 rezultat ten jest lepszy o ponad 8 mln i pozwolił na odrobienie notowanych przez firmę strat finansowych. Na koniec 2009 roku wskaźnik EBITDA sklepu był już dodatni i wynosił 1,5 mln zł w porównaniu do ok. 6,6 mln zł strat notowanych na koniec 2008.

 

- Jest to przede wszystkim efekt szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych w spółce, mających na celu poprawienie rentowności sprzedaży - tłumaczy Anna Bogdańska, Prezes Zarządu Merlin.pl S.A.

 

>> Czytaj także: Zakupy w Merlinie szybsze dzięki PayByNet

Z podanych przez nią informacji wynika, że w minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, największe obroty sklep odnotował w sprzedaży książek, filmów i muzyki . Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z wyników nowo utworzonych w 2009 roku działów sport i kosmetyki - mówi Anna Bogdańska. W całym 2009 roku sklep sprzedał 3,1 mln towarów , bijąc tym samym rekord w tym zakresie ustanowiony rok wcześniej.

 

Przychód na jedną zatrudnioną w spółce osobę wyniósł 688 tys. zł, w porównaniu do 492 tys. zł w 2008 roku. Oznacza to wzrost na poziomie 42%.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Merlin: 101 mln zł przychodów