Mobilny portfel potrzebny operatorom?

Nową usługę mobilnego portfela - Mobile Wallet Service (MWS) - zaprezentowała firma Alcatel-Lucent na targach i konferencji CTIA w Las Vegas. Jej rozwiązanie oparte na modelu hostingowym (SaaS) ma oferować różne usługi i tworzyć nowy ekosystem płatności z operatorem w centrum.

Mobile Wallet Service (MWS) udostępnia użytkownikom różne usługi, takie jak transfer pieniędzy między osobami, dokonywanie płatności oraz uczestnictwo w programach lojalnościowych i akcjach marketingowych przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej. Wszystko odbywa się w sieci operatora i działa na jednej platformie. MWS umożliwia także innym producentom opracowywanie i integrację nowych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API Application Enablement.

 

Usługa powstała w wyniku partnerstwa z firmą Clear2Pay, zawiązanego w celu opracowania mobilnej platformy płatności. Rozwiązanie to, rozszerzone o elementy do kompleksowej obsługi transakcji, obejmuje aplikacje do telefonów komórkowych, konto przechowujące środki finansowe i punkty lojalnościowe (SVA), bramy do systemów bankowych i operatorów kart płatniczych, łącza do systemów billingowych operatorów oraz różne urządzenia dostępowe do dokonywania płatności przez zbliżenie.

 

- Rozwiązania mobilnego portfela, np. Alcatela-Lucenta, stawiają operatorów sieci komórkowych na pozycji głównych podmiotów obsługujących płatności klientów - przekonuje Samee Zafar, dyrektor w firmie Edgar Dunn & Company. - Udostępniając główne konto użytkownika i związane z nim narzędzia, operatorzy utrzymują klientów i umacniają relacje z nimi oraz zmniejszają skalę swojego największego problemu - odchodzenia klientów.

 

MWS oferowany jest w modelu hostingowym (Software-as-a-Service - SaaS) jako rozwiązanie "pod klucz". Platforma może być dostosowywana poprzez tworzenie niestandardowych funkcji uwzględniających specyfikę poszczególnych rynków.

 

Przykładowo dla użytkowników w krajach rozwiniętych rozwiązanie może być ukierunkowane na komfortowe dokonywanie płatności za towary i usługi z wykorzystaniem telefonów komórkowych, natomiast dla użytkowników z krajów szybko rozwijających się narzędzie MWS można dostosować tak, aby oferowało usługi zarządzania pieniędzmi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, co wymaga wzmocnionych mechanizmów autoryzacyjnych.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Mobilny portfel potrzebny operatorom?