Comarch: 30% wzrost dochodów z rynku telekomunikacji, mediów i IT

Grupa Comarch zamknęła rok 2009 bardzo dobrym wynikiem finansowym. Największy wzrost przychodów firma zanotowała w segmencie przekształcania sieci mobilnych w tzw. NGN (Next Generation Networks) oraz konwergencji usług telekomunikacyjnych. W roku 2010 Comarch skupi się na redukcji kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia na obecnym poziomie - informują przedstawiciele spółki.

Rok 2009 to przede wszystkim znacząca sprzedaż produktów i usług Comarch dla sektora Telekomunikacji, Mediów i IT (33.9 milionów PLN, czyli o 29,5 proc. więcej niż w roku 2008). W dużym stopniu przyczyniły się do tego zapoczątkowane w 2008 roku I wcześniej projekty u takich operatorów jak: Polkomtel SA, One Phone Deutschland (Niemcy), T-Mobile International, Vodafone D2 (Niemcy), E-Plus (Niemcy) oraz 6GMOBILE (Holandia).

 

Przedstawiciele Comarch zwracają uwagę, że osiągnięty w 2009 roku wzrost zanotowany został pomimo spowolnienia gospodarczego oraz zmniejszonego popytu na produkty i usługi IT, które odbiły się zwłaszcza na sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania. W tych dwóch obszarach dochody Grupy Comarch spadły w porównaniu z rokiem 2008 o odpowiednio 59.9 proc. i 30.5 proc., znajdując się w trendzie przewidywań analityków.

 

- W 2010 działania Grupy będą koncentrować się na utrzymaniu zatrudnienia na obecnym poziomie oraz redukcji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności operacyjnej. Nadal chcemy ściśle współpracować z naszymi klientami, oferując im produkty i usługi dostosowane do wymogów konkretnych typów operatorów - podkreśla Piotr Piątosa , dyrektor Sektora Telekomunikacji i członek zarządu Comarch SA.

 

W 2009 roku strategia Grupy Comarch koncentrowała się na:

 

  • zwiększeniu poziomu sprzedaży oprogramowania autorskiego,
  • zwiększeniu dochodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej,
  • ciągłej optymalizacji efektywności, głównie poprzez ulepszenie wewnętrznych procedur oraz racjonalizacji kosztów.

W 2009 roku sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła w Grupie Comarch o 116.6 proc. w porównaniu do roku 2008. Stanowi to 43 proc. całości zysków Grupy, co jest znaczącą poprawą w porównaniu do 21 proc. w roku poprzednim.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Comarch: 30% wzrost dochodów z rynku telekomunikacji, mediów i IT