Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010

Jutro (27 kwietnia br.) rusza cykl sześciu głównych imprez merytorycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce. Planowane są trzy publiczne debaty i dwie konferencje z udziałem czołowych przedstawicieli świata biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej oraz Dnia Otwartego ECDL.

Imprezy zaplanowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010:

 

  • 27 kwietnia - publiczna debata "Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej" . Zostanie poświęcona postępującej integracji środowisk internetu i telewizji w kontekście technologii i strategii rozwoju oraz istniejących i pożądanych regulacji prawnych. Udział w debacie wezmą udział przedstawiciele operatorów, producentów i integratorów i urzędów państwowych - Magdalena Gaj, Ministerstwo Infrastruktury; Witold Kołodziejski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Mariusz Busiło, Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwością Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Stanisław Szuder, Biuro Strategii i Regulacji Exatel.
  • "Elektroniczna administracja dostępna dla każdego" . Publiczna debata z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej o stanie wdrożenia i dostępności usług elektronicznej administracji, o realizowanych projektach wspierających dostępność i rozwój tych usług.
  • "Stan Internetu w Polsce w roku 2010" . Na program tej konferencji złożą się wystąpienia na temat rozwoju infrastruktury szerokopasmowego internetu, rynku treści i usług internetowych oraz polskiego spojrzenia na Program Cyfrowy dla Europy, a także dyskusja ekspertów na temat obrazu użytkowników Internetu w Polsce wyłaniającego się z danych statystycznych.
  • Dzień Otwarty ECDL . Na Dzień Otwarty ECDL składa się seria interesujących imprez i inicjatyw mających na celu spopularyzowanie "Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy".
  • "Internet przyszłości. Nowa generacja usług - czy globalny Wielki Brat?" . Debata z udziałem m.in. Jerzego Millera) dotycząca powstawania coraz bogatszego "śladu cyfrowego", czyli zapisu aktywności użytkowników internetu, tworzonego w wyniku różnych działań wykonywanych w sieci.
  • "Edukacja ostatnią szansą dla Polski? - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym" . Na program tej konferencji złożą się wykłady prof. dr hab. Macieja M. Sysło oraz dra inż. Wacława Iszkowskiego. Przewidziane są także panele dyskusyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w tych imprezach mogą już rejestrować swój udział za pomocą formularzy umieszczonych na stronach tych imprez. Można też skorzystać z formularza zbiorczego .

 

Bardziej szczegółowe omówienia programów poszczególnych debat i konferencji są dostępne na stronach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce .

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010

 

Warto przeczytać też: