Negocjowanie online w Meritum Banku

Negocjacje online oprocentowania lokat i kursów walut udostępnił Meritum Bank. Pozwala to na szybsze realizowanie transakcji na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

Są dwie możliwości uzyskania dostępu do zawierania transakcji na indywidualnych warunkach w zależności od kwoty transakcji. Pierwszą jest oferta automatycznie prezentowana .

 

Jeżeli kwota lokaty jest większa lub równa od 10 tys. PLN, EUR lub USD i klient wybierze w systemie lokatę negocjowaną, automatycznie otrzyma ofertę indywidualnego oprocentowania, powiązanego z kwotą oraz okresem, na jaki lokata ma być założona. Klient może zaakceptować ofertę systemu lub zrezygnować z niej i założyć inne lokaty dostępne w ofercie banku.

 

Podobnie klient otrzymuje indywidualną ofertę kursu kupna/sprzedaży waluty w momencie składania przelewu własnego pomiędzy swoimi rachunkami w różnej walucie, jeżeli transakcja ma wartość minimum 10 tys. EUR lub USD. Oferta jest automatycznie prezentowana przez system bankowości elektronicznej.

 

>>> Czytaj: Lepiej nie otwierać "głęboko ukrytych" plików PKO BP

Drugą opcją jest oferta przedstawiana w systemie bankowości elektronicznej przez pracownika banku . Jeżeli klient planuje założyć lokatę na kwotę minimum 100 tys. jednostek waluty lub zrealizować transakcję kupna/sprzedaży waluty o wartościach minimum 100 tys. EUR lub USD, to ma możliwość negocjowania korzystniejszych warunków transakcji niż indywidualna oferta przedstawiana automatycznie w systemie bankowości elektronicznej.

 

W tym przypadku wystarczy, że klient złoży online stałą dyspozycję negocjowania, dostępną w systemie bankowości elektronicznej w zakładce "Wnioski i dyspozycje". Złożenie dyspozycji odbywa się bez wizyty w placówce banku oraz bez odsyłania do banku papierowej umowy. Zatwierdzenie przez klienta dyspozycji w systemie jest równoznaczne z przyznaniem mu dostępu do negocjacji online z upoważnionym pracownikiem banku.

 

Po złożeniu stałej dyspozycji negocjowania, na ekranie pojawia się opcja "Negocjuj". Opcja jest widoczna na formatkach przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta oraz na ekranach otwierania lokaty.

 

Podczas negocjacji klient widzi warunki transakcji proponowane przez pracownika banku oraz czas, w którym możliwe jest zgłoszenie akceptacji oferty. Klient ma możliwość odrzucenia oferty lub zgłoszenia prośby o przedstawienie nowej propozycji. Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana przez klienta, transakcja jest realizowana według wynegocjowanych warunków i jest od razu widoczna w historii operacji na rachunku, a w przypadku lokat również na liście lokat.

 

W przypadku klientów biznesowych negocjacje w imieniu firmy może prowadzić dowolny użytkownik systemu bankowości elektronicznej, posiadający dostęp do rachunku firmowego oraz upoważniony do negocjacji. Uprawnienia do zawierania transakcji negocjowanych mogą być w dowolnym momencie nadane kolejnym użytkownikom lub odwołane dla już istniejących użytkowników - w każdym przypadku wymagane jest jedynie złożenie online odpowiedniej dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej w zakładce "Wnioski i dyspozycje".

 

Trzeba przyznać, że negocjacje online to kolejna ciekawa funkcja w systemie Meritum Banku, na której mogłyby się wzorować inne instytucje. Całkiem niedawno Meritum Bank udostępnił BIK online , który ułatwia uzyskanie raportu historii kredytowej zgromadzonej w BIK.

 

>>> Czytaj: Inteligo: samoobsługa jest bezpłatna

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Negocjowanie online w Meritum Banku

 

Warto przeczytać też: