Niepełnosprawnym będzie łatwiej poruszać się po sieci

Od czerwca 2010 r. strony internetowe urzędów publicznych muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych - informuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w notatce przesłanej do Fundacji Widzialni. W życie wchodzi nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nowelizacja zmienia definicję minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych poprzez uzupełnienie jej o wymóg dostępności publicznych stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie publicznych stron internetowych zostało określone w "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego" jako jedno z kluczowych zadań i inicjatyw.

 

>> Czytaj też: Niewidzialna dyskryminacja

Podczas spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. inicjatywy i2010 Komisja Europejska przyjęła zapis mówiący o tym, że nowo powstałe strony urzędów publicznych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych od samego ich uruchomienia. Istniejące strony "o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu publicznego" powinny być dostępne do 2012, dla pozostałych okres przejściowy został ustalony na rok 2015.

 

>> Czytaj też: Banki online niedostępne dla niepełnosprawnych

Obowiązek e-dostępności powinien w pierwszej kolejności obejmować strony publiczne. Udostępnienie internetowych serwisów publicznych oraz e-usług dla osób niepełnosprawnych określone zostało przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA jako pilne i ważne wyzwanie stojące przed administracją publiczną.

 

Wysiłki organizacji pozarządowych i osób związanych z zagadnieniem wykluczenia cyfrowego przyniosły realny efekt. Fundacja Widzialni od wielu lat przeprowadza audyty dostępności stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych, o czym informowaliśmy w Dzienniku Internautów m.in. w maju.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Niepełnosprawnym będzie łatwiej poruszać się po sieci

 

Warto przeczytać też: