Komputronik zawiera umowy z nowymi inwestorami

Zarząd Komputronik SA, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zawarł umowę dotyczącą najbliższej przyszłości spółki zależnej Karen SA. Nowi inwestorzy wejdą w posiadanie nie mniej niż 93,42% kapitału zakładowego Karen SA i przejmą kontrolę nad spółką. Umowa przewiduje, że Komputronik SA wraz ze spółką zależną Contanisimo Ltd. pozostaną w posiadaniu 3,63% akcji Karen SA.

W myśl umowy nowi inwestorzy - spółka Texass Ranch Company oraz Halina Paszyńska - obejmą co najmniej 786 milionów akcji Karen SA z nowej emisji za 53 miliony złotych w gotówce oraz 340 milionów wkładu własnego w postaci nieruchomości .

 

- Dzięki umowie z nowymi inwestorami pozostawiamy sobie najcenniejszą z naszego punktu widzenia część Karen SA w postaci salonów sprzedaży, a także wyzbywamy się wierzytelności wobec spółki Techmex - tłumaczy Wojciech Buczkowski , Prezes Zarządu Komputronik SA.

 

- W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy, którzy od pewnego czasu pytali, co zamierzamy zrobić z długami wobec Techmex SA oraz jakie dalsze kroki przewidujemy wobec przynoszącej straty spółki Karen SA. Zawarta umowa rozwiewa dotychczasowe wątpliwości i stawia nas w lepszej sytuacji przed pracowitym IV kwartałem tego roku. Teraz będziemy mogli skoncentrować się na dalszej poprawie pozycji rynkowej i bieżących działaniach, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Komputronik SA - dodaje Buczkowski .

 

>> Czytaj też:  Komputronik Biznes oferuje usługę komunikacji dla firm

Wojciech Buczkowski podkreśla przy tym, że Komputronik SA w perspektywie najdalej 2 lat zostanie wzmocniony poprzez wpływ gotówki o wartości nie mniejszej niż 48 mln zł, co wynika z realizacji opcji PUT na akcje Karen według wyceny 2,66 zł za jedną akcję. Nowi inwestorzy zobowiązali się do nabycia ponad 1,35 mln akcji Komputronik SA z nowej emisji po cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Akcje będą stanowić 14,19% wszystkich akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Komputronik SA.

 

W myśl umowy inwestorzy mają wskazać podmioty, które przejmą wierzytelności Komputronik SA wobec Techmex SA w wysokości ponad 11,75 mln zł. W zamian Komputronik SA kupi - za kwotę równą wierzytelnościom - nieruchomości wskazane przez Texass Ranch Company oraz Halinę Paszyńską. W ten sposób Komputronik SA nie będzie już posiadał żadnych wierzytelności wobec Techmex SA.

 

Firma stanie się natomiast posiadaczem nieruchomości, które nowi inwestorzy Karen SA będą mogli w ciągu 2 lat odkupić od Komputronik SA za gotówkę lub akcje Karen SA (w obu przypadkach wartość wykupu to 11,75 mln zł). W przeciwnym razie po upływie 2 lat Komputronik SA będzie mógł sprzedać nabyte nieruchomości na wolnym rynku lub wezwać inwestorów do ich odkupu za kwotę 11,75 mln zł

 

>> Czytaj też:  Komputronik: 1,6 mln zamówień w 12 lat

Warunki niezbędne do sfinalizowania umowy powinny być spełnione do dnia 1 września 2010 roku. Jeśli do tego czasu nie dojdzie do transakcji z winy nowych inwestorów, zapłacą oni na rzecz Komputronik SA i Karen SA karę umowną w wysokości 10 mln zł. Jeśli natomiast umowa nie zostanie wykonana z winy Komputronik SA i Karen SA, obie spółki zapłacą 10 mln zł na rzecz niedoszłych inwestorów.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Komputronik zawiera umowy z nowymi inwestorami

 

Warto przeczytać też: