Internet Group: wniosek o upadłość układową

Wczoraj (19 sierpnia) zarząd spółki Internet Group złożył w Sądzie Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółki zależne Internet Group działają w niezmienionym trybie.

Po wypowiedzeniu 5 sierpnia przez BRE Bank SA umowy kredytowej, Zarząd Internet Group S.A był zobligowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. W tym czasie prowadzono rozmowy z przedstawicielami Banku, których celem było ustalenie scenariuszy rozwiązania sytuacji.

 

Zarówno wypowiedzenie umów, jak też złożenie dzisiejszego wniosku nie wpływają na działalność operacyjną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Internet Group ani na ich warunki współpracy z klientami i kontrahentami.

 

- Mam jednak przekonanie, mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach, toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami Banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu, który zapewni rozwój Internet Group i jej spółek zależnych i umożliwi pełne zaspokojenie Banku. Wierzę, że zmiana nastawienia Banku oraz intensywność rozmów, które wreszcie nabrały oczekiwanego przez nas tempa, utrzyma się i wspólnie doprowadzimy do korzystnych rozstrzygnięć - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group.

 

Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine BRE Bank SA. potwierdził, że można mieć nadzieję na propozycję układową, która będzie korzystna dla wszystkich stron i umożliwi spłatę całości zobowiązań Internet Group. Możliwe jest zawarcie porozumienia nawet przed ogłoszeniem wyroku przez Sąd.

 

>>> Czytaj: Wkrótce założysz spółkę z o.o. przez internet?

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Internet Group: wniosek o upadłość układową

 

Warto przeczytać też: