Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców uważa KIG

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania uproszczeń w procedurze zatrudniania określonych grup cudzoziemców.

Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały, że uproszczenia, umożliwiające wydawanie zezwoleń bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, będą obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2010 r.

 

>> Czytaj też:  Polskie uczelnie nie przygotowują do pracy w biznesie

W opinii KIG celowe jest również proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zastąpienie generalnej klauzuli wskazującej na państwa sąsiadujące oraz te, z którymi zawarte zostały umowy "migracyjne", na enumeratywne wymienienie krajów, których uproszczenia dotyczą w aktualnym stanie prawnym. Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi przeprowadzenie każdorazowej analizy rynku pracy pod kontem istnienia potrzeby wprowadzenia uproszczeń w stosunku do obywateli kolejnych państw.

 

Krajowa Izba Gospodarcza popiera działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmierzające do uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców z państw sąsiadujących lub państw, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską .

 

>> Czytaj też:  Rynek pracy: jest szansa na trwały wzrost

Jednocześnie KIG przypomina, że na skutek migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej w niektórych branżach (m.in. budowlanej) odczuwalny jest brak wykwalifikowanej kadry.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców uważa KIG

 

Warto przeczytać też: