Unia Europejska przyjrzy się neutralności Sieci

Unia Europejska postanowiła przyjrzeć się zasadom neutralności Sieci panującym w krajach członkowskich. Dochodzenie obejmie zarówno sieci tzw. stacjonarne, jak i internet mobilny.

Czym jest neutralność Sieci i dlaczego powinna nas interesować pisaliśmy już w innym tekście . Neutralność Sieci to jeden z ważniejszych problemów współczesnego Internetu. Organizacje zajmujące się ochroną praw konsumentów (np. amerykańska Federalna Komisja Łączności, FCC) wielkim skrócie i dość dużym uproszczeniu definiują neutralność Sieci stwierdzając, że cały ruch odbywający się w Sieci powinien być przez dostawców traktowany równoprawnie.

Innymi słowy - ISP (czyli dostawca internetu, na przykład sieć kablowa) nie może dowolnie przyspieszać, zwalniać lub blokować wybranych usług czy stron internetowych, między innymi takich zawierających treści pirackie czy pornograficzne.

Z ramienia UE sprawdzaniem, czy europejskie Sieci spełniają normy neutralności zajmie się Organ Regulacji Europejskich Komunikacji Elektronicznej. Organizacja sprawdzać będzie między innymi, czy dostawcy usług internetowych dokładnie informują o zasadach, jakie nadają ruchowi internetowemu w swoich sieciach i czy prędkość połączenia reklamowana przez usługodawcę faktycznie jest osiągana w praktyce.

Serwis Engadget zauważa jednak, że nie należy spodziewać się odgórnych ustaw UE dotyczących neutralności Sieci. Raport z badania neutralności Sieci w Europie ma zostać opublikowany do końca bieżącego roku.

Więcej o: