Planetoida 2005 YU55 znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc

Zbliża się ciekawy przelot planetoidy 2005 YU55. Ósmego listopada ta planetoida przejdzie w odległości zaledwie 307 tysięcy kilometrów od Ziemi - bliżej niż Księżyc. Średnica 2005 YU55 to około 400 metrów - jest to jedna z większych planetoid, które w ostatnich latach zbliżyły się do naszej planety.

W naszym Układzie Słonecznym, w przestrzeni międzyplanetarnej, krąży wiele drobnych obiektów o rozmiarach od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów. Niektóre z tych obiektów czasem zbliżają się do naszej planety - są to tak zwane obiekty bliskie Ziemi (ang. near Earth object, NEO). Ogólna definicja mówi, że aby planetoida lub kometa została zaklasyfikowana do grupy NEO, ich orbita musi przynajmniej częściowo znajdować się pomiędzy 0,983 a 1,3 jednostki astronomicznej. Wśród nich znajdują się też obiekty, które mogą zbliżyć się jeszcze bliżej do Ziemi i stanowić potencjalne zagrożenie dla naszej planety. Te obiekty nazywamy PHO (ang. potentially hazardous object).

Obiekty z grupy  PHO to planetoidy/asteroidy (oznaczenie PHA) lub komety (oznaczenie PHC). Cechą wspólną tych obiektów jest ich wielkość - muszą mieć przynajmniej 150 m średnicy. Taka wielkość jest już wystarczająca do zadania ciosu naszej planecie - np. w postaci potężnej fali  tsunami . Szacuje się, że takie obiekty uderzają w Ziemię średnio raz na 10000 lat. Obiektów PHO znamy w tej chwili już ponad 1200.

Jednym z obiektów grupy PHO jest 2005 YU55. Jest to planetoida o średnicy około 400 metrów, która została odkryta w grudniu 2005 roku. Do kwietnia 2010 roku 2005 YU55 znajdowała się na liście "Sentry List", na której znajdują się obiekty, które mogą uderzyć w Ziemię w przeciągu najbliższych stu lat. Jednakże w kwietniu 2010 roku, podczas  ostatniego przelotu 2005 YU55 , udało się zmierzyć orbitę oraz rozmiary tej planetoidy z większą dokładnością. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że 2005 YU55 nie uderzy w Ziemię w ciągu najbliższych stu lat.

2005 YU55 jest jednym z niewielu większych* obiektów, które w ostatnich latach zbliżyły się lub się zbliżą do naszej planety. Oto zestawienie wszystkich znanych obecnie przelotów, jakie nastąpiły pomiędzy 1985 a 2029 rokiem:

  • Drugiego września 1985 roku w odległości około 403 tysięcy kilometrów przemknęła od Ziemi planetoida 2007 CN26 o średnicy około 200 metrów**.
  • Dwie dekady później, trzeciego lipca 2006 roku w odległości 1,1 dystansu do Księżyca, przeleciała planetoida 2004 XP14, o średnicy pomiędzy 300 a 900 metrami.
  • Ósmego listopada 2011 roku, opisywana w tym artykule 2005 YU55 przeleci w odległości około 307 tysięcy kilometrów od Ziemi - czyli w odległości zaledwie 0,8 dystansu do Księżyca.
  • Szesnaście lat później lat później, 7 sierpnia 2027 roku, w odległości równej dystansowi do Księżyca przejdzie planetoida 1999 AN10, której średnica jest obecnie nieznana, ale może wynieść nawet 1800 metrów.
  • 26 czerwca 2028 roku, w odległości 0,65 dystansu do Księżyca przejdzie planetoida 2001 WN5 o średnicy około 700-1500 metrów.
  • Wreszcie, 13 kwietnia 2029 roku w odległości zaledwie około 35 tysięcy kilometrów przemknie planetoida 99942 Apophis o średnicy około 270 metrów.

Oczywiście, powyższa lista może być niepełna - wciąż trwają programy poszukiwawcze i wciąż jest możliwe, że jakiś obiekt przemknie niezauważony obok Ziemi. Niemniej jednak przelot 2005 YU55 będzie ciekawym wydarzeniem, które z pewnością będą śledziły obserwatoria astronomiczne.

* W tym przypadku przez pojęcie "większy" rozumiemy obiekty o średnicy większej od kilku lub kilkudziesięciu metrów - czyli takie, które potencjalnie mogą przetrwać przejście przez atmosferę naszej planety i wyrządzić szkody na Ziemi.

** Tę planetoidę odkryto dopiero w 2007 roku, czyli jej przelot koło Ziemi w 1985 roku nie był zauważony.

Więcej o: