Redakcja Next.Gazeta.pl

Redakcja Next.Gazeta.pl

Łukasz Kijek - redaktor naczelny

lukasz.kijek@agora.pl

Daniel Maikowski - z-ca redaktora naczelnego, kierownik działu technologie

daniel.maikowski@agora.pl

---

Mikołaj Fidzińsk i - wydawca, dziennikarz (biznes)

mikolaj.fidzinski@agora.pl

Marcin Kaczmarczyk - dziennikarz (biznes)

marcin.kaczmarczyk@agora.pl

Tomasz Matusik - wydawca, dziennikarz (biznes)

tomasz.matusik@agora.pl

Maria Mazurek - dziennikarz (biznes)

maria.mazurek@agora.pl

Łukasz Kaliszewski - dziennikarz (biznes)

lukasz.kaliszewski@agora.pl

---

Robert Kędzierski - dziennikarz (technologie)

robert.kedzierski@agora.pl

Bartłomiej Pawlak - dziennikarz (technologie)

bartlomiej.pawlak@agora.pl

---

Kontakt do redakcji:

next.redakcja@agora.pl

Adres do korespondencji ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa

Telefony: 22 555 60 00 22 555 60 01

Więcej o: