Od czego zależy wydajność aplikacji?

Firmy mają dziś bardzo rozproszoną strukturę - aplikacje, dane i pracownicy znajdują się w różnych oddziałach i lokalizacjach - co sprawia, że działom IT coraz trudniej zapewniać wydajność aplikacji na poziomie gwarantującym wysoką produktywność.
embed

Wyniki badania Riverbed Global Application Performance Survey 2015 nie pozostawiają wątpliwości. Aż 98 proc. menedżerów wierzy, że wydajność aplikacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej wydajności całego biznesu. Natomiast 89 proc. z nich twierdzi,  że słaba wydajność aplikacji negatywnie wpływa na ich produktywność.

Jaka jest więc przyczyna tej luki wydajnościowej i w jaki sposób firmy mogą ją zmniejszyć?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że IT zmaga się ze złożonymi, nieelastycznymi sieciami WAN by zarządzać obciążeniami pochodzącymi z aplikacji dostarczanych do rozproszonych pracowników. Prawdopodobnie to właśnie sieć WAN jest najsłabszym ogniwem infrastruktury, a w efekcie uniemożliwia to spełnienie szybko zmieniających się wymagań nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Rzeczywistość biznesowa dynamicznie się zmienia, a rynek IT musi się do tego przyzwyczaić. Organizacje potrzebują sieci SD-WAN. Poniżej opowiem dlaczego.

Wyzwania dzisiejszej sieci

Globalizacja jest dziś zjawiskiem powszechnym w świecie biznesu, co sprawia, że sieć WAN staje się coraz bardziej rozproszona. Zdalni pracownicy rozrzuceni są po całym świecie ? pracują w oddziałach, w kawiarniach, praktycznie w każdym miejscu, gdzie mogą usiąść z komputerem ? i wszyscy domagają się niezawodnej wydajności sieci.

Co więcej, praca użytkownika końcowego wymaga użycia coraz większej liczby aplikacji, w tym tych opartych na chmurze. Jeśli aplikacje nie działają poprawnie, to nie pracują również Twoi użytkownicy końcowi.

Wielu z nich wykorzystuje niezależne aplikacje, które nie zostały zatwierdzone przez organizację by skończyć zadanie na czas. Mówimy wówczas o zjawisku ?shadow IT?.

W efekcie coraz trudniej zarządzać współczesnymi sieciami. Biznes potrzebuje nowego startu. I to natychmiast.

Problem z tradycyjnymi sieciami MPLS WAN

Tradycyjne sieci WAN nie spełniają wymagań nowoczesnego biznesu. Sieć oparta na łączach MPLS może być droga, a zarządzanie nią jest czasochłonne. Tradycyjne sieci MPLS opierają się na modelach operacyjnych, które zostały zdefiniowane ponad 15 lat temu, w czasach kiedy jakiekolwiek zmiany następowały co kilka miesięcy (a nie co kilka dni jak obecnie).

Problem z hybrydowymi sieciami WAN

Wiele organizacji rozważa obniżenie kosztów sieci opartych na MPLS dzięki wykorzystaniu bardziej przystępnych łączy w celu stworzenia hybrydy WAN. W wielu przypadkach, niższe koszty prowadzą  jednak do obniżenia standardów bezpieczeństwa i utraty kontroli nad siecią.

Dodatkowo popularność szyfrowania ruchu oraz chmury może zmniejszać widoczność sieci, a to utrudnia diagnozowanie problemów z wydajnością.

Co SD-WAN oznacza dla firm

Najprościej mówiąc, SD-WAN pozwala kontrolować sieć z jednego, łatwego w obsłudze, intuicyjnego centrum. SD-WAN umożliwia dokonywanie natychmiastowych zmian w odniesieniu do wydajności i dostarczania aplikacji by odpowiadać na stale zmieniające się potrzeby firm.

Zasadą programowo definiowanych sieci jest bardziej elastyczne zarządzanie ruchem oraz wdrażanie usług sieciowych z jednej lokacji. W tradycyjnym modelu opartym na routerach, wymagano znaczących zmian w kodzie CLI na routerach. W SD-WAN usługi i zasady sieciowe są przypisywane do różnych miejsc, użytkowników i aplikacji ? wystarczy kilka kliknięć.

Co więcej, SD-WAN automatycznie identyfikuje aplikacje w sieci i grupuje je w kategorie uwzględniając znaczenie dla biznesu, a także stosuje odpowiednie polityki sieciowe do poszczególnych kategorii (na podstawie ustalonych wcześniej zasad dobrych praktyk).

Korzyści te stanowią dużą szansę dla działów IT. Na przykład możliwe jest automatyczne kierowanie ruchu związanego z telekonferencjami do sieci z największą przepustowością. Możemy też rozdzielać ruch generowany przez pracowników od tego generowanego przez partnerów czy klientów. Nie stanowi też problemu przepuszczenie mniej ważnego ruchu prywatnego przez najbardziej rygorystyczne firewalle. A co najważniejsze ? zarządzający siecią mogą wprowadzać te zmiany z jednego miejsca, bez wysiłku.

Podsumowując, SD-WAN sprawia, że sieci stają się bardziej elastyczne niż kiedykolwiek. A to przybliża nas do osiągania celów biznesowych.