Cyfryzacja zmieni rynek

Kryzys cyfrowy na horyzoncie: prawie połowa szefów przedsiębiorstw obawia się, że na skutek działalności debiutujących firm z branży cyfrowej za 3-5 lat ich oferta stanie się przestarzała.
embed

Jak wynika z badania przeprowadzonego ostatnio przez firmę Dell Technologies, 78% przedsiębiorstw uważa, że debiutujące firmy z branży cyfrowej stanowią lub będą stanowić dla nich zagrożenie. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw stanowi to dodatkowy bodziec do rozwoju, dla pozostałych może oznaczać problemy. Prawie połowa (45%) globalnych przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu obawia się, że w ciągu najbliższych 3?5 lat ich oferta stanie się przestarzała z powodu konkurencji debiutujących firm, które powstały w erze cyfrowej.

Niektóre firmy czują się przytłoczone tempem zmian. W ciągu ostatnich trzech lat ponad połowa (52%) ankietowanych doświadczyła w swoich branżach poważnych zakłóceń wywołanych przez technologie cyfrowe i ?Internet wszystkiego?, a 48% globalnych przedsiębiorstw nie wie, jak będą wyglądać ich branże za trzy lata.

Dlatego firmy coraz częściej inwestują w takie obszary, jak: automatyzacja i optymalizacja procesów backoffice, co pozwala im obniżyć koszty i skierować środki na innowacje, komunikacja i łączność z klientami i kontrahentami zarówno w obszarze B2C, jak i B2B, innowacyjne, zwinne usługi zarówno wewnętrzne, jak i dla klientów, a także automatyczne podejmowanie decyzji m.in. w obszarze zarządzania zasobami.

Nierównomierne postępy czy nadchodzący kryzys cyfrowy?

Postępy przedsiębiorstw w cyfrowej transformacji są w najlepszym razie nierównomierne. Niektóre firmy ledwie ją rozpoczęły, wiele wprowadza ją stopniowo. Zdecydowana mniejszość doprowadziła cyfrową transformację prawie do końca. Tylko jedna trzecia ankietowanych firm spełnia na dobrym poziomie kryteria związane z najważniejszymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa*. O ile w wielu firmach tylko niektóre jednostki organizacyjne myślą i działają cyfrowo, to zdecydowana większość (73%) badanych przyznaje, że cyfrowa transformacja mogłaby mieć u nich większy zasięg.

Około 60% firm nie jest w stanie spełnić głównych oczekiwań klientów, takich jak zwiększenie bezpieczeństwa czy przyspieszenie dostępu do usług i informacji przez cały tydzień i całą dobę. Prawie dwie trzecie (64%) stwierdza, że nie wykorzystuje informacji analitycznych w czasie rzeczywistym.

Wyniki badania uzupełnia wskaźnik cyfrowej transformacji opracowany przez Dell Technologies, który ocenia postępy firm na podstawie wypowiedzi respondentów. Jak wynika z testów porównawczych, tylko 5% firm dostało się do grupy liderów, a prawie połowa zostaje w tyle.

 1. Liderzy : 5% ? firmy, które traktują różne formy cyfrowej transformacji jako element swojego DNA
 2. Wdrażający : 14% ? firmy, które opracowały dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonują inwestycji i wdrażają innowacje w tym zakresie
 3. Ostrożni : 34% ? firmy, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową, opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości
 4. Śledzący : 32% ? firmy, które bardzo mało inwestują w technologie cyfrowe i dopiero zaczynają tworzyć plany w tym zakresie
 5. Opóźnieni : 15% ? firmy, które nie mają planów wdrażania technologii cyfrowych ani nie inwestują w takie technologie

Cyfrowy plan ratunkowy

Ze względu na ryzyko poważnych problemów firmy zaczynają wdrażać odpowiednie rozwiązania. W celu przyspieszenia cyfrowej transformacji:

 • 73% respondentów uważa, że musi potraktować priorytetowo scentralizowaną strategię wdrażania technologii cyfrowych
 • 66% zamierza zainwestować w infrastrukturę informatyczną oraz kadry kierownicze wyspecjalizowane w technologiach cyfrowych
 • 72% rozszerza swoje możliwości w zakresie rozwoju programowania

Najważniejsze inwestycje w technologie informatyczne planowane przez firmy na najbliższe trzy lata, według kolejności określonej przez respondentów, to:

 1. Infrastruktura konwergentna
 2. Technologie o bardzo dużej wydajności (przykład: Flash)
 3. Rozwiązania analityczne, wielkie zbiory danych (tzw. big data) i przetwarzanie danych (przykład: Data Lakes)
 4. Technologie Internetu rzeczy

Ponadto część firm (między jedną czwartą a jedną trzecią badanych) utworzyła cyfrowy system analizy zysków i strat (36%); współpracuje z debiutującymi firmami, aby wdrożyć otwarty model innowacji (35%); wydzieliła część swojej organizacji w celu przeprowadzenia cyfrowej transformacji lub zamierza pozyskać potrzebne do tego innowacje i wykwalifikowane kadry poprzez fuzje i przejęcia (28%). Tylko 17% firm mierzy swoje sukcesy na podstawie liczby składanych przez siebie wniosków patentowych, a prawie połowa (46%) włącza technologie cyfrowe w cele wszystkich działów i pracowników.

?W niedalekiej przyszłości prawie wszystkie firmy w najważniejszych działach będą zatrudniać specjalistów ds. oprogramowania. Wśród nich będzie wiele całkiem nowych; resztę będą stanowić te, które w ciągu poprzednich 20 lat nie napisały nawet jednej linijki kodu, ale teraz wkroczyły na nową drogę rozwoju. Nowe produkty i usługi cyfrowe przyspieszą transformację infrastruktur informatycznych, która ułatwi firmom zarządzanie systemami obejmującymi 1000 razy więcej użytkowników i danych? ? mówi Burton.