Usługi Cloud Computing coraz popularniejsze wśród firm

Rozwój nowych technologii niesie ze sobą szereg zmian i zapotrzebowania na nowe rozwiązania. Nie omija to klientów biznesowych, którzy coraz częściej sięgają po usługi chmurowe. Oferują one szybkość, przejrzystość i wygodę w dostarczaniu rozwiązań.
embed

Cloud Computing wybierane przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw

Wzrost zapotrzebowania na rozwiązania chmurowe jest mocno zauważalny. Według firmy Senetic w ostatnim roku 25% nowych przedsiębiorstw zdecydowało się na przeprowadzkę infrastruktury do chmury. Cloud Computing staje się dominującym rozwiązaniem w obszarze SMB i jest wykorzystywany niezależnie od branż czy wielkości przedsiębiorstw. Obecnie już 85 mln użytkowników na świecie korzysta z Office 365. Intuicyjne, szybkie dodawanie kolejnych licencji oraz elastyczny i bezpieczny system zarządzania optymalizują procesy biznesowe. Rozwiązania chmurowe skutecznie wspierają biznes, przełamując bariery i podnoszą jego efektywność.

- Dla klienta to przede wszystkim wygoda, przejrzystość i szybkość w dostarczaniu rozwiązań. Wystarczy kilka kliknięć myszą, kilka minut, żeby - przykładowo - dodać kolejną licencję dla nowego pracownika. Dla por ó wnania - w OPEN proces ten trwał ok. 24 h. Dużym atutem jest r ó wnież forma rozliczenia, ponieważ klient na początku miesiąca otrzymuje jedną faktur ę z rozpisanymi usługami (także od innych producent ó w) ? tłumaczy Konrad Nieboj, Microsoft Cloud Team Leader z firmy Senetic .

Senetic rozwija biznes cloudowy

Przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania sieciowe oraz serwerowe zauważa mocne zainteresowanie usługami Cloud Computing. W porównaniu wyników sprzedanych usług typu Cloud z 2015 do roku obecnego firma Senetic zanotowała minimum 200-procentowy wzrost co jasno obrazuje kierunek rozwoju.

Dzięki szybkiemu rozwojowi Senetic stał się Direct Partnerem Microsoft w programie Cloud Solution Provider. Współpraca ta to szereg korzyści dla klientów firmy, którzy mogą liczyć na najwyższy komfort zarządzania rozwiązaniami chmurowymi. To także kompleksowe wsparcie profesjonalistów. W ramach programu Senetic oferuje m.in. usługi Office 365, Microsoft Azure, Dynamics CRM Online, Enterprise Mobility Suite, Visio, Project czy Intune.

Ambitne plany na przyszłość

Senetic od trzech lat z powodzeniem rozwija biznes cloudowy. Jak zapowiada firma, w planach dotyczących rozwiązań chmurowych jest także poszerzenie oferty o innych producentów oraz rozwój działalności na kolejnych rynkach. Szczegóły nt. wybranych usług można znaleźć na https://office365.senetic.pl/ .