VMware chce odmienić sposób działania telekomów

Rozwiązania VMware definiowane programowo umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym łatwiejsze zarządzanie usługami i modyfikowanie oferty
embed

Dzięki wykorzystaniu definiowanej programowo architektury VMware, firmowej platformy NFV (Network Functions Virtualization ? wirtualizacja funkcji sieciowych) oraz rozwiązań z obszaru mobilności i Internetu rzeczy (IoT), operatorzy uzyskują dostęp do nowych źródeł przychodu. Jednocześnie mogą oni znacząco ograniczać koszty, zwiększać elastyczność oraz przygotowywać swoje sieci do obsługi technologii 5G i IoT.

 Operatorzy telekomunikacyjni muszą dziś z jednej strony radzić sobie z coraz większymi oczekiwaniami klientów, a z drugiej ? mierzyć się z wyzwaniami biznesowymi, takimi jak rosnąca konkurencja i koszty, trudności z wyróżnieniem usług na rynku oraz pojawianie się nowych modeli biznesowych. To konieczność jednoczesnego działania wewnętrznie ? nadzorowania budowy sieci przygotowanych na obecne i przyszłe potrzeby ?  oraz zewnętrznie ? szukania nowych możliwości świadczenia usług. Dostawcy aplikacji i treści typu OTT (Over-the-Top) mogą wykorzystywać swoją szybkość działania oraz elastyczność i oferować nowe wysokomarżowe usługi, nie martwiąc się kosztami rozbudowy sieci, spadającymi dochodami i odpływem klientów. Jednocześnie zbliża się era sieci 5G, które są kolejnym milowym krokiem rozwoju infrastruktury mobilnej. Jeśli sieci operatorskie nie zostaną właściwie przygotowane, to wielki wzrost zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe (takie jak strumieniowanie wideo i wirtualna rzeczywistość), a także konieczność rozproszenia infrastruktury (w miarę rozwoju IoT), wywrą silny negatywny wpływ na niezawodność, wydajność i poziom obsługi abonentów. Z kolei dla biznesowych klientów operatorów mobilność oznacza nowe wyzwania dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa, co stwarza szanse oferowania im nowego rodzaju usług.

Szybsze wprowadzanie usług 

VMware to strategiczny dostawca oprogramowania, które ułatwia operatorom skuteczne i szybsze wprowadzanie nowych usług oraz podnoszenie poziomu satysfakcji klienta przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.  Wykorzystując platformę VMware Cross-Cloud Architecture? w połączeniu z wirtualnymi funkcjami sieciowymi (VNF) oraz aplikacjami tworzonymi przez bogaty ekosystem partnerów producenta, globalni operatorzy dostarczają takie usługi, jak: VoLTE, IMS, korporacyjna sieć SD-WAN, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i stanowiskami pracy, a także rozwiązania IoT dla inteligentnych samochodów, stadionów i miast. Zgodna z ETSI platforma NFV firmy VMware umożliwia operatorom modernizację sieci, dzięki czemu mogą dostarczać zróżnicowane usługi już dzisiaj, jednocześnie przygotowując infrastrukturę na wprowadzanie technologii 5G. Operatorzy współpracują z VMware, oferując swoim klientom usługi z obszaru Enterprise Mobility Management oraz cyfrowych miejsc pracy na wielu mobilnych i desktopowych platformach. Ułatwiając wdrażanie, zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie infrastruktury IoT, VMware pomaga operatorom maksymalne wykorzystać możliwości, jakie stwarza Internet rzeczy.

VMware vCloud NFV ? podstawa dla transformacji i modernizacji sieci

Platforma VMware vCloud NFV ? zastosowana w ponad 80 wdrożeniach NFV przez ponad 45 operatorów obsługujących ponad 300 mln abonentów na całym świecie ? przyspiesza tworzenie i dostarczanie innowacyjnych usług, ogranicza koszty i upraszcza działanie sieci. VMware vCloud? NFV? umożliwia wdrożenie opartej na rozwiązaniach wielu dostawców i wielu funkcjonalnościach platformy NFV, która zapewnia automatyzację usług, bezpieczną obsługę wielu użytkowników, sprawne zarządzanie procesami i gotowość operatorów na technologię 5G. Jak dotąd 34 dostawców otrzymało certyfikat VMware Ready for NFV. Poprzez wdrożenie platformy vCloud NFV operatorzy mogą projektować, dostarczać i sprzedawać nowe usługi w czasie liczonym w dniach, a nie miesiącach. Pozytywnie wpływa to na poziom obsługi klienta i znacząco obniża wydatki.

Główną rolę w definiowaniu przyszłych operatorskich architektur dostarczania usług będą odgrywać otwarte standardy i open source. Dzięki rozwiązaniu VMware Integrated OpenStack platforma vCloud NFV wspiera otwartą architekturę do integrowania i współdziałania. Co więcej, VMware jest liderem wielu wiodących inicjatyw open source. Niedawno firma dołączyła do AT&T, China Mobile i innych globalnych operatorów w charakterze członka założyciela projektu Open Network Automation Platform (ONAP). Dodatkowo VMware działa aktywnie na rzecz rozwoju projektów OpenStack, Open vSwitch oraz Open Source MANO (OSM).

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi i cyfrowe miejsca pracy jako źródło przychodu dla operatorów

VMware ułatwia operatorom oferowanie klientom wielu usług z obszaru mobilności biznesowej. Operatorzy sprzedają rozwiązanie VMware AirWatch?, które jest liderem w obszarze zarządzania urządzeniami mobilnymi (EMM ? Enterprise Mobility Management), a także oferują AirWatch w formie usługi zarządzanej, w ramach programu VMware vCloud Air? Network. AirWatch zapewnia zarządzanie i bezpieczeństwo obejmujące wszystkie urządzenia klientów, w tym używane w modelu BYOD oraz sprzedawane przez operatora. Umożliwia także użycie korporacyjnych rozwiązań do współpracy, takich jak współdzielenie plików, zwiększających wykorzystanie pakietów transmisji danych.

Coraz częściej operatorzy wprowadzają usługę cyfrowych miejsc pracy, wykorzystując platformę VMware Workspace? ONE?, która optymalizuje wydajność mobilnego pracownika i daje komfort użycia dowolnej aplikacji na dowolnym urządzeniu. Oferując wszystkie aplikacje: mobilne, webowe, dla systemów Windows (w tym Windows 10), wirtualne czy chmurowe ? poprzez jeden portal aplikacyjny, integrujący obsługę tożsamości i funkcję jednokrotnego logowania się ? operator może zwiększać swoje przychody z wykorzystania pakietów danych, sprzedaży oprogramowania i usług. VMware ułatwia operatorom rozwój oferty usługowej, która może obejmować usługi doradcze/strategiczne, wdrożeniowe, wsparcie techniczne oraz usługi zarządzane.

Rozwiązania IoT od brzegu sieci do chmury

Dzięki VMware operatorzy mogą w największym stopniu wykorzystywać możliwości oferowane przez Internet rzeczy ? zarówno wewnętrznie, jak i dla klientów. Wszystko to dzięki usprawnieniu metod wdrażania, zarządzania, monitorowania i zabezpieczania infrastruktury IoT. VMware wspiera klientów w każdym obszarze ekosystemu Internetu rzeczy ? od punktów końcowych, przez brzeg sieci, dane, sieć, aplikacje po użytkowników ? poprzez bezpieczne i kompleksowe rozwiązania zarządzające oraz infrastrukturalne klasy enterprise, zaprojektowane dla IoT. Z VMware klienci mogą zarządzać milionami ?rzeczy? jak jednym elementem, działać sprawniej, kontrolując stan punktów końcowych, i szybciej wprowadzać innowacje, wykorzystując Internet rzeczy w praktyce.