Polski przemysł coraz więcej inwestuje w cyfryzację

39% polskich przedsiębiorstw przemysłowych deklaruje wysoki poziom cyfryzacji, a 45% twierdzi, że ich firmy są co najmniej na tym samym poziomie zaawansowania co najważniejsi konkurenci.
embed

Do 2020 roku ich wydatki na działania związane z transformacją cyfrową mają wzrosnąć aż do 7,7% rocznych przychodów, co oznacza ponad 100 mld złotych rocznie ? wynika z raportu firmy doradczej PwC ?Przemysł 4.0 ? wyzwania współczesnej produkcji?.

Przemysł 4.0 to zaawansowany etap rozwoju firm produkcyjnych wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe. Po trzeciej rewolucji przemysłowej, która polegała na automatyzacji poszczególnych procesów, obecnie jesteśmy świadkami czwartej, umożliwiającej łączenie urządzeń w obrębie cyfrowych ekosystemów, oraz pogłębianie integracji wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości. Głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój przemysłu 4.0 są: ilość dostępnych danych i narzędzia do ich analizy, łączność mobilna oraz cyfrowe kanały dostępu do konsumenta.

?Sektor produkcji przemysłowej jest jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki. Po załamaniu w 2009 roku, związanym z globalnym kryzysem, poziom produkcji przemysłowej nieprzerwanie rośnie. Transformacja cyfrowa umożliwia firmom jeszcze szybszy rozwój i zdobycie unikalnej przewagi konkurencyjnej, opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach ? ? mówi Mariusz Dziurdzia , partner w PwC.

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC wynika, że polskie firmy obecnie stawiają na szybkie i łatwe do wprowadzenia zmiany, polegające na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do podniesienia wydajności produkcji lub obniżenia kosztów. Zdaniem przedsiębiorców głównymi przeszkodami hamującymi głębsze zmiany są wysokie koszty oraz brak niezbędnej infrastruktury (na przykład zbyt mała liczba szerokopasmowych łączy internetowych).

Szczegółowe wyniki badania potwierdzają jednak ogromny optymizm polskich respondentów. W każdym z badanych obszarów polskie wyniki były lepsze od średniej globalnej. 39% respondentów wskazało, że w porównaniu z głównymi konkurentami ich przedsiębiorstwa są zaawansowane lub bardzo zaawansowane w obszarze Przemysłu 4.0. 45% uznało, że ich firmy są na tym samym poziomie co najważniejsi konkurenci. Już dziś 54% ankietowanych (50% globalnie) deklaruje, że w ich firmach dane odgrywają znaczącą rolę w procesie decyzyjnym. W perspektywie najbliższych 5 lat odsetek ten ma wzrosnąć do 87% (83% globalnie).

Z raportu PwC wynika, że nadchodzące pięć lat będzie okresem znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw na działania związane z transformacją cyfrową. W ostatnich dwóch latach ich średnia wysokość wyniosła 5,7% rocznych przychodów spółek, jednak do 2020 roku mają one wzrosnąć aż do 7,7%, co przełoży się na wydatki wynoszące ponad 100 mld zł rocznie. Aż 83% respondentów jest przekonanych, że uzyska zwrot z poczynionych inwestycji w ciągu maksymalnie pięciu lat.

?Cała transformacja przemysłu do modelu cyfrowego 4.0 będzie istotną zmianą z punktu widzenia organizacji i procesów. Rola człowieka zmieni się diametralnie. Pracownicy dotychczas podejmujący kluczowe decyzje i odpowiadający za koordynowanie procesu produkcji zostaną przesunięci do nowej roli. Będą musieli wykształcić nowe zdolności w zakresie zaprogramowania procesu, zdefiniowania procedur i przekazania całości inicjatywy maszynom. Sami pozostaną w roli nadzorców procesu. Zmiana będzie trudna z punktu widzenia olbrzymich różnic pokoleniowych osób w niej uczestniczących. Organizacje będą wymagały znalezienia liderów, którzy tę zmianę przeprowadzą i zainspirują organizację do dalszego rozwoju w nowych obszarach w myśl tezy, że Przemysł 4.0 to przede wszystkim ewolucja ? ? mówi Marcin Błasiak , ekspert w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Jakie obszary chcą rozwijać polskie przedsiębiorstwa?

29% ankietowanych stwierdziło, że ich organizacje zamierzają wykorzystać technologie cyfrowe do modyfikacji istniejącej gamy produktów, a 27% zadeklarowało, że ich firmy pragną rozbudować swoją ofertę o nowe, innowacyjne produkty. Tyle samo zapowiedziało inwestycje w usługi polegające na analityce danych na rzecz innych przedsiębiorstw. 

W związku z inwestycją w cyfryzacje polscy przedsiębiorcy spodziewają się konkretnych korzyści, przede wszystkim związanych z wydajnością. 34% respondentów spodziewa się jej poprawy o przeszło 30%, zaś 40% oczekuje jej wzrostu o 11 do 30%. Zdaniem 22% ankietowanych wprowadzane zmiany przyczynią się do redukcji kosztów o ponad 30%, zaś 20% spodziewa się takiego samego wzrostu przychodów.

Jak przygotować się do wdrożenia modelu Przemysłu 4.0

Wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, implementacja i skuteczne wykorzystywanie nowych technologii to bardzo złożony i czasochłonny proces. Aby zdobyć przewagę nad konkurentami niezbędne jest pełne zaangażowanie kadry zarządzającej oraz zabezpieczenie środków na planowane inwestycje. W oparciu o dużą liczbę projektów transformacyjnych, przeprowadzonych razem z liderami rynkowymi z branży przemysłowej, eksperci PwC opracowali sześć kroków, jakie stać się firmie liderem Przemysłu 4.0.

  1. Stworzenie strategii
  2. Uruchomienie programu pilotażowego
  3. Precyzyjne określenie potrzeb i zasobów
  4. Nauczenie się analityki danych
  5. Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej
  6. Stworzenie ekosystemu sprzyjającego Przemysłowi 4.0

Bezpieczeństwo systemów przemysłowych w dobie cyberzagrożeń

Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada m.in. ścisłą integrację obszarów, które do tej pory działały rozłącznie ? np. systemów produkcji oraz systemów IT wspierających bezpośrednio działania rynkowe. Ogromne ilości danych zbierane z wielu różnorodnych urządzeń i systemów są przetwarzane z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, hurtowni danych oraz wielkiej mocy obliczeniowej. Wszystko w celu uzyskania nowego spojrzenia na procesy produkcyjne i biznesowe.

Pytanie, czy obecne środowiska produkcyjne są gotowe na ekspozycję na cyfrowy świat zewnętrzny? Wiele z linii produkcyjnych, które wyposażane są w ultranowoczesne czujniki Internetu rzeczy (IoT), nie było projektowanych z myślą o działaniu w cyberprzestrzeni. Sam Internet rzeczy składa się m.in. z masy urządzeń tworzonych przez hiper-innowacyjne start-up?y, dla których jednak nie bezpieczeństwo danych, a time-to-market ma krytyczne znaczenie.

Już teraz obserwujemy masowe wykorzystywanie błędów i podatności w urządzeniach IoT. W październiku 2016 roku botnet Mirai złożony z ponad 400 000 kamerek internetowych został użyty do ataków na strony www dostawców usług internetowych i portali. Z drugiej strony, firmy produkcyjne są obiektem dedykowanych celowanych ataków na systemy produkcyjne. W 2015 roku ukraińskie przedsiębiorstwo energetyczne stało się ofiarą cyberataku. W jego wyniku ponad 200 000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych energii elektrycznej.

?Liczba wykrywanych podatności w systemach OT (ang. Operational Technology ) stale wzrasta. Rośnie też liczba obserwowanych w nich incydentów bezpieczeństwa. Świat produkcji dołącza do świata IT także w zakresie cyberzagrożeń ? należy o tym pamiętać i wziąć pod uwagę przy planowaniu cyfrowej transformacji firmy produkcyjnej. Strategia cyberbezpieczeństwa musi uwzględniać mechanizmy ochrony procesów produkcyjnych. Firmy zaczynają o tym myśleć i coraz więcej z nich powołuje dedykowane komórki, które mają zająć się tym obszarem ? ? mówi Patryk Gęborys , lider obszaru bezpieczeństwa systemów przemysłowych w PwC.