PROGRAM "Rozwój Polski Wschodniej"

Głównym celem tego programu jest przyspieszenie tempa rozwoju najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej czyli, niestety, tzw. ?Polski Wschodniej?. Program obejmuje więc tylko pięć województw:

Lubelskie - ok. 235 mln euro

Podkarpackie - ok. 225 mln euro

Podlaskie - ok. 129 mln euro

Świętokrzyskie - ok. 138 mln euro

Warmińsko-mazurskie - ok. 153 mln euro

Przedsiębiorstwa będą mogły aplikować o środki tylko w ramach pierwszej z czterech części programu - "Nowoczesna gospodarka". W dodatku, podobnie jak w programie "Innowacyjna Gospodarka", możliwości uzyskania środków zależą od wielkości planowanej inwestycji.

Na dofinansowanie mogą liczyć tylko duże projekty z udziałem przedsiębiorców, takie jak:

organizacja warsztatów, seminariów, konferencji na temat rozwoju regionalnego Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania głównych szans rozwojowych (minimalna wartość projektu 500 tyś euro),

wspólna promocja obszaru Polski Wschodniej (minimalna wartość projektu 500 tyś euro),

budowa i uruchomienie parków przemysłowych (minimalna wartość projektu 3 mln euro),

budowa i uruchomienie parków technologicznych (minimalna wartość projektu 3 mln euro),

przygotowanie obszarów produkcyjnych oraz strefy nowoczesnych usług i produkcji (minimalna wartość projektu 1 mln euro).