Rośnie marnotrawstwo papieru

Z badań firmy Lexmark i Ipsos wynika, że użycie druku w Europie nie spada, a ilość niepotrzebnie drukowanych stron jest większa niż kiedykolwiek.

Według ogólnoeuropejskich badań, przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie firmy Lexmark - dostawcy rozwiązań druku, ilość stron drukowanych w biurach na całym kontynencie pozostaje wysoka, na poziomie

31 wydruków na pracownika dziennie i nie zmieniła się znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Istotnie wzrosła ilość drukowanych niepotrzebnie stron, ze średnich sześciu stron na pracownika na dzień do siedmiu w przeciągu ostatnich dwóch lat. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby europejskie firmy zredukowały zużycie papieru. Optymizmem napawa fakt znacznej redukcji zarówno ilości drukowanych stron, jak i niepożądanych wydruków w przypadku Polski. W skrócie

  • liczba stron drukowanych w biurach pozostaje wysoka ? średnio 31 stron na pracownika dziennie ? prawie nie zmieniła się w porównaniu do 2007 roku.
  • liczba stron drukowanych niepotrzebnie wzrosła ze średnio sześciu stron na pracownika dziennie w 2007 roku do siedmiu stron obecnie.
  • Im większy rozmiar firmy, tym wyższa jest średnia dzienna ilość druku na pracownika.
  • Ponad połowa ankietowanych, 53 procent, jest zdania, że dużo stron w ich biurach jest drukowanych niepotrzebnie.
  • Mniej niż jeden na czterech respondentów (23%) stwierdził, że wini siebie za marnowanie papieru poprzez niepotrzebne wydruki ? zamiast obwiniać kolegów.

Zużycie papieru pozostaje wysokie Niewiele się zmieniło w ostatnich latach jeśli chodzi o stosunek do druku w Europie. Ilość stron drukowanych średnio przez każdego pracownika dziennie pozostaje na poziomie 31, podobnie jak w przypadku badania przeprowadzonego w 2007 roku. Włoscy i niemieccy pracownicy drukują najwięcej, odpowiednio 39 i 40 stron na pracownika dziennie. Szwecja wydaje się być krajem z najbardziej rozważnym podejściem do druku, każdy pracownik produkuje tam średnio, ?jedynie? 18 stron na dzień. Cieszy również fakt znacznej redukcji średniej ilości wydruków jednego pracownika w Polsce ? z 30 w 2007 roku do 25 obecnie. Badanie pokazuje, że pracownicy biurowi w Europie mają niewielkie pojęcie na temat własnych przyzwyczajeń dotyczących drukowania. Lepsza edukacja pracowników w zakresie ich podejścia i zapotrzebowania na druk jest potrzebna, aby pozostali produktywni, przy jednoczesnej poprawie oddziaływania firm na środowisko oraz obniżenie kosztów druku

w biurze. Lexmark współpracuje z firmami na całym świecie, najpierw analizując ich infrastrukturę

i politykę druku, a następnie pomagając im wdrażać nowe strategie zarządzania drukiem, które w konsekwencji prowadzą do redukcji zarówno kosztów, jak i negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne. Lexmark zaleca firmom czterostopniowe podejście do zarządzania infrastrukturą drukującą w firmie, które pozwala szybko i sprawnie zracjonalizować ilość drukowanych dokumentów:

  • Optymalizacja procesów pracy
  • Racjonalizacja infrastruktury drukującej
  • Kontrola podaży druku
  • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Konieczność dostosowania nawyków związanych z drukowaniem jest szczególnie widoczna, gdy analizuje się wyniki badań w zależności od sektora gospodarki. Sektor publiczny wydaje się być przykładem najniższego zużycia papieru wśród wszystkich sektorów przemysłu. Tylko branża usług wykazała spadek liczby drukowanych stron ze średnio 36 w 2007 r. do 33 w 2009 roku. Podczas gdy wielkość zużycia papieru pozostała bez większych zmian, wzrost liczby niepotrzebnie drukowanych stron jest wymowny. W ostatnich dwóch latach, ilość niepotrzebnych wydruków wzrosła o jedną stronę, z średnio sześciu do siedmiu na jednego pracownika dziennie. Okazuje się, że pracownicy biurowi w Europie wciąż nie są tak naprawdę świadomi konieczności drukowania w sposób odpowiedzialny. Brak świadomości wydaje się być najbardziej znaczący wśród pracowników biurowych we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie pracownicy wyprodukowali największą liczbę niepotrzebnych stron w porównaniu do ich europejskich odpowiedników. Jedynie Polska, Francja i Szwecja marnują mniej stron na jednego pracownika niż miało to miejsce w 2007 roku. Ilość niepotrzebnie drukowanych stron zależy również od wielkości firmy. Ludzie, którzy pracują w małych firmach, tych mniejszych niż 10 osobowych, nie tylko zużywają jak najmniej papieru, ale często również drukują mniej niepotrzebnych stron ? ich udział to 19% wydruków, w porównaniu do 21% wydruków pracowników w dużych przedsiębiorstwach i 23% w przedsiębiorstwach średniej wielkości. To nie ja Istotnym czynnikiem wzrostu ilości drukowanych stron jest percepcja europejskich pracowników biurowych ich własnych przyzwyczajeń związanych z drukowaniem. Ogółem ilość produkowanej makulatury wzrosła. Zaledwie 23% pracowników biurowych (mniej niż w 2007 r. - 27%) przyznaje, że niepotrzebnie wydrukowali więcej stron, inni winią za niepotrzebnie wydruki swoich kolegów. Podobna różnica między postrzeganiem własnych zachowań, a działaniem występuje na poziomie krajowym. Europejscy pracownicy postrzegają Szwecję jako kraj, w którym mieszkańcy z największą troską dbają o środowisko, najbardziej podczas drukowania dokumentów w miejscu pracy (wymienione przez 36%). Liczba ta jest znacznie większa niż w innych krajach takich jak Hiszpania i Włochy (odpowiednio 3% i 2%). Niemniej, szwedzcy respondenci zapytani czy osobiście drukują niepotrzebne arkusze w 22 procentach zaznaczyli ?tak?, taką samą odpowiedź zaznaczył identyczny odsetek Hiszpanów, oraz niewiele mniejszy w przypadku Włochów (19%). Ten rozkład procentowy w odpowiedziach sugeruje, że najbardziej zorientowanymi na zagadnienia ekologiczne krajami są te, w których pracownicy bardziej krytycznie podchodzą do swoich działań. Polska: lokalny punkt widzenia Dane na temat Polski pokazują, że na przestrzeni lat 2007 ? 2009 średnia liczba drukowanych dziennie stron przez pracowników spadła z 30 do 25 arkuszy. Z kolei w tym samym okresie ilość niepożądanych wydruków również została zredukowana z 8 do 6 stron dziennie. Paradoksalnie, pomimo faktu, że w Polsce w latach 2007 - 2009 udało się zanotować znaczny spadek ilości drukowanych przez jednego pracownika stron dziennie (o 5 mniej), oraz niepożądanych wydruków (o 2 mniej), Polska jest postrzegana przez respondentów jako kraj, w którym pracownicy nie biorą pod uwagę kwestii ochrony środowiska podczas drukowania. Zaledwie 1% respondentów ma takie skojarzenia związane z Polską. Pozostaje nam w dalszym ciągu uświadamiać pracowników w dziedzinie odpowiedzialnego drukowania. Wnioski Podczas, gdy ilości drukowanych dziennie stron nie uległa zmianie w ostatnich latach, to ilość papieru marnowanego podczas drukowania wzrasta. Fakt, że wielu pracowników nie dopuszcza do świadomości ilości wykonywanych przez siebie niepotrzebnych wydruków, wskazuje na dużą potrzebę lepszej edukacji pracowników w tym zakresie tak, aby nabyli oni odpowiednie nawyki drukowania. Poprzez zachęcanie pracowników do rozważnego drukowania, przedsiębiorstwa mogą uzyskać znaczne oszczędności kosztów, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ drukowania na środowisko. Metodologia Ipsos przeprowadził badanie na 6,601 pracownikach z dziesięciu europejskich krajów oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu oceny zachowań pracowników podczas drukowania. Wywiady przeprowadzono w Internecie od 23 lipca do 24 sierpnia 2009 r. na reprezentatywnej próbie pracowników z każdego z następujących krajów: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Holandia, Polska, Austria

i Zjednoczone Emiraty Arabskie.