Kolor zmniejsza koszty

Z badań firmy Lexmark i Ipsos wynika, że europejscy pracownicy zachowują się rozważniej, kiedy drukują dokumenty w kolorze.

Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla firmy Lexmark, dostawcy rozwiązań druku. Pracownicy biurowi zwracają znacznie większą uwagę na to, co drukują, kiedy mają drukować w kolorze. 

W rezultacie drukują znacznie mniej niepotrzebnych materiałów, co prowadzi do zmniejszenia zużycia papieru i zmniejszenia kosztów w porównaniu do wydruków monochromatycznych. W skrócie

  • Prawie 70% pracowników utrzymuje, że zwraca większą uwagę na treści drukowane w kolorze niż w przypadku czarno-białych
  • Pracownicy biurowi drukują średnio dziennie 11 stron w kolorze, w porównaniu do 20 w czerni
  • Europejscy pracownicy drukują mniej w kolorze niż czerni, produkują również mniej odpadów ? 2 strony dziennie w kolorze w porównaniu do 5 w czerni
  • Obecnie 71% europejskich pracowników posiada dostęp do kolorowej drukarki
  • Większa czytelność, co za tym idzie łatwość zrozumienia dokumentu są wymieniane jako największe korzyści z drukowania w kolorze, następny w kolejności jest wymieniany większy wpływ na czytelnika
  • Główną barierą w zwiększeniu dostępności kolorowego druku jest przeświadczenie zarządzających, że nie jest on potrzebny pracownikom lub jest za drogi

Kto jest liderem kolorowego druku w Europie? Ogólnie 71 procent pracowników biurowych w Europie posiada dostęp do co najmniej jednej kolorowej drukarki. Pracownicy z Wielkiej Brytanii mają najlepszy dostęp, 82% tamtejszych respondentów utrzymuje, że mogą w biurze drukować w kolorze. Węgry i Francja znajdują się na dole listy z odpowiednio 58% oraz 62% respondentów, którzy posiadają kolorową drukarkę w biurze. Osoby pracujące w małych firmach mają znacznie łatwiejszy dostęp do druku w kolorze. 76% respondentów, którzy pracują w firmach zatrudniających do 49 osób, stwierdzało, że ma dostęp do druku kolorowego w biurze. Dla porównania takich wskazań w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 500 pracowników, było to 66 procent badanych. Druk w kolorze, co można zrobić, aby zmniejszyć zużycie papieru? Badanie wykazało, że pracownicy biurowi drukują średnio 11 stron w kolorze na dzień, w porównaniu do 20 stron w czerni. Dodatkowo, 68% respondentów stwierdziło, że zwracają większą uwagę na niepotrzebne wydruki kiedy drukują w kolorze. Badanie Ipsos potwierdza to stwierdzenie: jedynie 18 procent kolorowych wydruków jest marnowanych, w porównaniu do 25 procent arkuszy monochromatycznych. "Wyniki tych badań wskazują, że drukowanie w kolorze może pomóc firmom przyjąć bardziej efektywne podejście do druku i utrzymać koszty na niskim poziomie, jako że pracownicy biurowi przejawiają znacznie bardziej przemyślane podejście do drukowania w kolorze i są bardziej świadomi jego kosztów," powiedział Mike Rüschenbaum, Wiceprezes firmy Lexmark i Dyrektor Generalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. "Podejście firmy Lexmark "Drukuj mniej, oszczędzaj" zostało dobrze przyjęte przez duże międzynarodowe organizacje, które chcą zmniejszyć zużycie papieru, poprawić efektywność procesów i zredukować koszty." Jak druk w kolorze może pomóc firmom? Główną zaletą możliwości druku w kolorze, według 34% badanych, jest fakt poprawy czytelności i możliwości przyswojenia dokumentu. Kolejne 30% twierdzi, że wywiera on większy wpływ na czytelnika, dalsze 24% twierdzi, że wygląda bardziej profesjonalnie. Ponad 13% ankietowanych ma poczucie, że przyczynia się on do poprawy rozpoznawalności marki ich firmy. Wymieniane korzyści różnią się w zależności od działu, w którym pracują badani. Prawie jedna trzecia (30%) pracowników administracji i HR uważa, że profesjonalny wygląd dokumentu jest największą korzyścią druku w kolorze. Wśród osób pracujących w dziale badań i rozwoju, 51% twierdzi, że to przejrzystość jest największym atutem kolorowych wydruków. Nie dziwi więc fakt, że 18% ankietowanych z działów sprzedaży, marketingu i komunikacji uważają, że najważniejszą korzyścią jest zwiększenie rozpoznawalności marki. Jakie są główne zastrzeżenia do drukowania w kolorze? Główną przeszkodą dla wprowadzenia kolorowej floty drukującej lub zakupu dodatkowych drukarek jest fakt, że druk w kolorze jest postrzegany na zasadzie "miło mieć", a nie "musi być". Według badania Ipsos, 39% respondentów uznało, że nie jest on przydatny do pracy. Istnieje również powszechne przekonanie, według 34% badanych, że druk w kolorze jest zbyt kosztowny. Ograniczony dostęp do kolorowej drukarki ?hamuje? także pracowników ? 27% ankietowanych twierdzi, że dostęp do sprzętu ogranicza się do niektórych działów lub wybranych pracowników w ramach ich organizacji. Tak więc, podczas gdy pracownicy są chętni do przejścia na druk w kolorze, konieczna jest edukacja kadry zarządzającej w odniesieniu do oszczędności kosztów, korzyści i wydajności. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne firmy Lexmark oferują dostęp do funkcji Lexmark Embedded Solutions Framework, która umożliwia dostosowanie rozwiązań dla usprawnienia procesów w formie papierowej, zwiększenie wydajności i zmniejszenie nakładów. Wnioski Pomimo często pojawiającej się opinii, że druk kolorowy jest droższy niż czarny, badania pokazują, że może pomóc w zmianie przyzwyczajeń związanych z drukowaniem ? pracownicy zwracają większą uwagę co i w jakiej ilości drukują, ponieważ są bardziej świadomi kosztów. Menadżerowie, którzy decydują o dostępie pracowników do kolorowych drukarek, powinni mieć na uwadze, że zniesienie ograniczeń, oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu powinny skutkować zmniejszeniem ilości papierowych odpadów oraz bardziej skutecznym i rozważnym podejściem do druku niż dotąd. Lexmark współpracuje z przedsiębiorstwami na całym świecie, dokonując na wstępie analizy infrastruktury i polityki druku, a następnie pomaga im wdrażać nowe strategie w celu zmniejszenia zarówno kosztów podatkowych, jak i biznesowych oraz wpływu na środowisko naturalne. Strategia "Drukuj mniej, oszczędzaj? pomaga firmom, takim jak BASF, Kingfisher, Rhodia i Rewel, aby zarządzały drukiem wydajniej i efektywniej. Metodologia Ipsos przeprowadził badanie na 6,601 pracownikach z dziesięciu europejskich krajów oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu oceny zachowań pracowników podczas drukowania. Wywiady przeprowadzono w Internecie od 23 lipca do 24 sierpnia 2009 r. na reprezentatywnej próbie pracowników z każdego z następujących krajów: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Holandia, Polska, Austria, i Zjednoczone Emiraty Arabskie. POLECAMY:

Rośnie marnotrawstwo papieru