TCO czyli koszty IT pod kontrolą

Dla wielu przedsiębiorców podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie sprzętu komputerowego wciąż pozostaje cena. Tymczasem warto uświadomić sobie również całkowite kosztów jego utrzymania. 

Należy wziąć pod uwagę nie tylko cenę zakupu oraz instalacji ale także koszty użytkowania, modernizacji i utylizacji. Popularnym modelem pomagającym analizować oraz zmniejszyć te koszty w przedsiębiorstwie jest TCO ? Total Cost of Ownership . Obliczenie TCO w przypadku sprzętu i technologii IT nie jest proste. Jest to chyba najszybciej rozwijający się sektor w gospodarce i trudno przewidzieć przyszłe koszty utrzymania i modernizacji teleinformatycznego wyposażenia firmy. W skład tych kosztów wchodzą m.in. zakup sprzętu i licencji na używanie oprogramowania, wsparcie techniczne, wdrożenie i integracja z istniejącym systemem w przedsiębiorstwie, wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za bieżące prace związane z zarządzaniem i konserwacją sprzętu. Ale oprócz tych kosztów istnieją jeszcze inne, o których trzeba pamiętać, a z istnienia których rzadko zdajemy sobie sprawie w momencie zakupu. Są to m.in. koszty rozszerzonej gwarancji i obsługi pogwarancyjnej, części zapasowe, energii elektrycznej, przestoje i związana z tym utrata produktywności, magazynowanie starego sprzętu i koszty jego utylizacji. Nie bez znaczenia jest także zadowolenie pracowników, klientów oraz bezpieczeństwo danych. We wszystkich opracowaniach branżowych dotyczących TCO podaje się, że zakup sprzętu i oprogramowania to jedynie 20-25% kosztów całkowitych . Pozostałe koszty są związane właśnie z utrzymaniem i użytkowaniem sprzętu. To w tych ostatnich 75-80% poszukuje się źródeł oszczędności. Leasing operacyjny ? metodą redukcji kosztów Sposobem zredukowania kosztów obsługi sprzętu teleinformatycznego jest leasing operacyjny. Co do zasady klient nie przejmuje urządzeń na własność po zakończeniu okresu leasingu ? zakup jest tylko jedną z opcji dalszego z nich korzystania (można je także zwrócić albo przedłużyć umowę leasingową). Dodatkowo podczas całego okresu trwania umowy istnieje możliwość wymiany sprzętu na nowszy, co pozwoli zminimalizować koszty związane z przestojami wynikającymi z naprawą awaryjnego urządzenia. Obowiązkiem leasingodawcy jest także odebranie od klienta oraz utylizacja starego ?poleasingowego ? sprzętu zgodnie z regulacjami prawnymi. Na polskim rynku działa wiele firm leasingowych, oferujących oprócz klasycznego ?wypożyczenia? sprzętu kolejne usługi dodane. W przypadku CSI Leasing klient może liczyć na zabezpieczenie danych zapisanych na dyskach w przypadku awarii sprzętu (kopia zapasowa jest zawsze bezpieczna, przenoszenie lub usuwanie danych odbywa się w obecności klienta). Kolejną korzyścią przemawiającą za skorzystaniem z usług CSI Leasing jest system MyCSI , dzięki któremu na bieżąco można uzyskać informacje na temat leasingowego sprzętu oraz zawartych umów. MyCSI jest narzędziem on-line mającym na celu pomóc w uzyskaniu informacji o:

  • Lokalizacji sprzętu
  • Dostawcy, Modelu oraz Numeru Seryjnego
  • Daty początku leasingu oraz daty końca leasingu
  • Wysokości raty leasingowej
  • Innych wybranych danych według klucza zdefiniowanego przez użytkownika (np : numer zamówienia, centrum kosztów etc.)

Jest to narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, filtrowanie oraz zgrywanie niezbędnych informacji na komputery firmowe. Pozwoli to z pewnością znacznie zmniejszyć koszty zarządzania i administracji sprzętem.