lot paraboliczny

Więcej o:

lot paraboliczny

  • Kinect waży kosmonautów. Na oko

    Kinect. Tworzy on przestrzenny model astronauty i posiłkując się bazą 28 tys. zmierzonych wcześniej ludzi oblicza jego statystyczny wzrost i wagę. Robi to z dokładnością do 97%. Zanim jednak naukowcy odtrąbią pełen sukces muszą przetestować swój pomysł w stanie nieważkości, podczas lotu parabolicznego

  • Dzień studenckich projektów kosmicznych w Gdańsku

    Astronautyczne - powstałe w 1996 roku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. SKA brało udział w kampanii lotów parabolicznych, misji SSETI Express, YES2. Zainicjowało też budowę pierwszego polskiego satelity PW-Sat. Członkowie Koła są zaangażowani we współtworzenie kolejnych

  • SKA - SpaceTech po studencku

    Politechniki Warszawskiej. Z chwilą przystąpienia otwiera się możliwość bardzo szybkiego zaangażowania się w działalność organizacji. Na tle innych kół naukowych jest to raczej niespotykanym faktem. A oto dotychczasowe projekty SKA: Studencka Kampania Lotów Parabolicznych Konkurs na ciekawe eksperymenty