Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego Deutsche Bank PBC

  • Za co sfinansować zakupy świąteczne

    Świąteczne zakupy najlepiej i najbezpieczniej byłoby sfinansować z odkładanych oszczędności. Oczywiście, jeśli zawczasu nie zaplanowaliśmy tych wydatków,...

    Waldemar Jarek, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego Deutsche Bank PBC