Wioletta Kociszewska

  • Oszczędzanie: IKE, IKZE czy może polisy inwestycyjne?

    W przypadku podejmowania decyzji o długoterminowym gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę - czy to za pośrednictwem IKE, czy w przyszłości IKZE -...

    Wioletta Kociszewska, dyrektor Biura Produktów w Departamencie Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC
  • Struktury to nie lokaty depozytowe z pewnym zyskiem

    Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce rośnie z roku na rok. Ciągle jednak wiedza klientów na temat ?struktur? nie jest wystarczająca

    Wioletta Kociszewska, dyrektor Biura Produktów w Departamencie Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC