gdzie są używane dyskietki

  • 5 miejsc, w których nadal używają dyskietek

    5 miejsc, w których nadal używają dyskietek

    Dyskietki są reliktem przeszłości i w zasadzie nikt ich już nie używa. Nie oznacza to jednak, że zupełnie wyszły z obiegu. Wręcz przeciwnie! Są takie miejsca...

    Robert Kędzierski