gesty

  • Zaprezentowano telewizor sterowany gestami

    Zaprezentowano telewizor sterowany gestami

    Technologie umożliwiające sterowanie urządzeniami za pomocą gestów wkrótce będą wszędzie? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że trafiły do nowego telewizora fir...

    Krzysztof Pielesiek