innowattech

  • Energia z dróg

    Energia z dróg

    W przyszłości energia elektryczna do zasilania infrastruktury drogowej może pochodzić bezpośrednio spod asfaltu.

    Leszek Karlik