memotechnika

  • Memotechnika: Internet w służbie pokoju i miłości
  • Memotechnika: kucyk Kony

    Memotechnika: kucyk Kony

    Uważaj, o co prosisz - Twoje życzenie może się spełnić. Uważaj zwłaszcza, jeśli rzecz dotyczy Internetu.

    Tomasz Kutera