mikropłatności

  • PayPal ogłasza system mikropłatności
  • Nadciąga wojna o mikropłatności

    Nadciąga wojna o mikropłatności

    Od początków internetowego biznesu jeden problem pozostał nie rozwiązany: jak bardzo mało płacić za rzeczy i usługi. Teraz chce się z nim zmierzyć Facebook.

    Janusz A. Urbanowicz