needlebase

  • Google porzuci kolejne usługi

    Google porzuci kolejne usługi

    Spokojnie, nie chodzi tu o Gmaila, Google Maps czy Google Docs, tylko o nieporównywalnie mniej znaczące serwisy.

    Adrian Palma