optoelektronika

  • Złoto w dowolnym kolorze

    Złoto w dowolnym kolorze

    Wytrawienie mikrowzorów na powierzchni złota (lub innego metalu) pozwala na zmianę jego koloru bez zmiany pozostałych jego właściwości.

    Leszek Karlik