postludzie

  • Zmierzch człowieka

    Zmierzch człowieka

    To koniec. W skali istnienia gatunku ludzkiego - jego ostatnia sekunda. Przyjmując wariant optymistyczny, w którym kresu człowieka nie wyznacza kataklizm,...

    Olaf Szewczyk