spiders web

  • Facebook nie wykorzystuje potencjału urządzeń mobilnych
  • Czyżby Steve Jobs się pomylił?

    Czyżby Steve Jobs się pomylił?

    Apple'owi rynek zawdzięcza według jednych powstanie, a według innych rewitalizację kategorii tabletów. Z którąkolwiek opcją się zgadzamy, z jednym nie można...

    Przemysław Pająk