suralp

  • Turecki android

    Turecki android

    Wczoraj tureccy naukowcy pokazali dwunogiego robota swojej konstrukcji.

    Janusz A. Urbanowicz