trekbot

  • Toczydło na biurko

    Toczydło na biurko

    Jeśli w kimś biurkowy karaluch nie budzi entuzjazmu, jego producenci wypuścili na rynek następcę, mniej kontrowersyjnego, za to zabawniejszego.

    Janusz A. Urbanowicz