zbiór mandelbrota

  • Google Maps fraktali

    Google Maps fraktali

    W ramach testowania możliwości HTML 5, programiści z Google opracowali interaktywną mapę "pięknej matematyki" - fraktalnych zbiorów Julii.

    Janusz A. Urbanowicz