Cudzoziemcy zarabiają znacznie mniej niż Niemcy. Szczególnie poszkodowani przybysze 8 krajów

Pracownicy w RFN z zagranicznymi paszportami są znacznie gorzej opłacani niż Niemcy. Dotyczy to wszystkich branż i grup zawodowych, także absolwentów wyższych uczelni.

Zarobki obcokrajowców pracujących w Niemczech wyraźnie różnią się od płac pracowników o podobnych kwalifikacjach, ale z niemieckim paszportem. Znaczne rozbieżności istnieją jeszcze dodatkowo w grupie cudzoziemców, gdzie szczególnie poszkodowani są przybysze z ośmiu krajów, z których przybywa najwięcej azylantów, w tym Syrii i Iraku - pisze w swoim środowym (6.03.2019) wydaniu "Die Welt", opierając się na danych Federalnej Agencji Pracy (BA).

Różnice sięgające 44 procent

Zgodnie ze statystyką BA średni miesięczny dochód pracowników zatrudnionych na pełnym etacie wynosił w Niemczech pod koniec 2017 roku 3 209 euro brutto. Płaca pracowników z niemieckim obywatelstwem wyniosła przy tym średnio 3 294 euro, a obcokrajowców 22 procent mniej, czyli 2 463 euro. Jeszcze niższe było średnie uposażenie pracowników z ośmiu krajów, z których pochodzi najwięcej uchodźców (Syria, Afganistan, Irak, Nigeria, Erytrea, Iran, Pakistan i Somalia) - było to 1 839 euro, czyli 44 mniej niż średnia płaca niemieckich pracowników.

Ta przepaść zarobkowa istnieje we wszystkich czterech grupach tzw. klasyfikacji zawodów i specjalności - są to pracownicy wykonujący proste prace, które nie wymagają kwalifikacji; pracownicy wykwalifikowani; specjaliści i wreszcie pracownicy wysoko wykwalifikowani, tzw. eksperci, wśród nich absolwenci wyższych uczelni. I tak na przykład niewykwalifikowany Niemiec zatrudniony na pełnym etacie zarobił pod koniec 2017 roku 2 313 euro, cudzoziemiec 1 918 euro, a uchodźca z jednego z ośmiu wymienionych krajów pochodzenia - 1 647 euro.

Równie rażące różnice stwierdzono w grupie pracowników z dyplomem wyższej uczelni i innych, wysoko wykwalifikowanych: Niemcy zarobili średnio 5 333 euro miesięcznie, cudzoziemcy 4 960, a osoby z ośmiu najważniejszych krajów pochodzenia uchodźców - 4 394 euro.

Jak pisze "Die Welt", statystyka BA została przedstawiona przez rząd federalny w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne posła AfD.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''