Nokia 500 jak zmienić głośność dzwonka, sygnału?

Aby zmienić głośność dzwonka w Nokii 500:

1. Przechodzimy do menu głównego Nokii 500 naciskając przycisk menu (ten klawisz z poziomą kreską znajdujący się między zieloną, a czerwoną słuchawką).

2. W menu głównym przechodzimy do Ustawienia, a następnie Profile.

3. Wybieramy profil, który zazwyczaj będziemy używać, czyli Ogólny.

4. Wyświetlą nam się opcję profilu, wybieramy Przystosuj.

5. Głośność sygnału zmieniamy w opcjach profilu w opcji Głośność Dzwonka.

Więcej o: