Zniknęła ikona głośności na pasku zadań - jak przywrócić?

Czasami zdarza się, że ikona głośności, która znajduje się na pasku zadań zniknie. Jak ją przywrócić? Poradnik poniżej.

Aby przywrócić ikonę głośności z powrotem na pasek zadań musimy wykonać następujące kroki.

1. Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania. Tu odnajdujemy i klikamy Dźwięki i urządzenia audio.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

2. Zaznaczamy Umieść ikonę głośności na pasku zadań. Jeśli opcja była wcześniej zaznaczona - odznaczamy ją i zaznaczamy ponownie. Dajemy Zastosuj.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

3. Na wszelki wypadek warto zrobić jeszcze restart komputera i sprawdzić rezultaty.

4. Uwaga! Niżej poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

5. Jeśli to nie pomoże - pora na kolejne rozwiązanie. Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania. Tu odnajdujemy i klikamy Narzędzia administracyjne.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

6. Następnie klikamy na Usługi.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

7. Tu odnajdujemy Usługa odnajdywania SSDP, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości. Klikamy lewym przyciskiem myszy.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

8. Klikamy Zatrzymaj, a nastepnie zmieniamy Trybu uruchomienia na Wyłączony.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

9. Tę samą operację przeprowadzamy z Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

10. Sprawdzamy, czy mamy zaznaczone Umieść ikonę głośności na pasku zadań z punktu 2. po czym wykonujemy restart.

11. Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

12. Jeśli i to nie pomoże - kolejna porada. Otwieramy Notatnik i wklejamy / wpisujemy do niego następujące linijki:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray]

"Services"=dword:0000001f

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

13. Klikamy Plik, Zapisz jako... i wybieramy wpisujemy fix.reg. Nowy plik zapisujemy na Pulpicie. Bardzo istotne jest, aby stworzony plik miał końcówkę .reg a nie np. .txt.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

14. Przechodzimy na Pulpit, odnajdujemy plik i klikamy go dwa razy lewym przyciskiem myszy.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

15. System zapyta nas, czy chcemy dodać nową informację do rejestru. Klikamy Tak.

16. Po chwili przekonamy się, że cała operacja przebiegła pomyślnie.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

17. Wykonujemy restart systemu. Po tych operacjach ikona głośności powinna być widoczna w pasku zadań.

18. Może się zdarzyć, że i to nie pomoże. Wtedy zostaje jeszcze jedna metoda. Wkładamy płytę z systemem operacyjnym do napędu.

19. Klikamy Start -> Uruchom -> tu wpisujemy CMD. Zostanie otwarty wiersz poleceń.

Zniknęła ikona głośności na pasku adresu - jak przywrócić?

20. Teraz wpisujemy Expand [litera naszego napędu]:\i386\sndvol32.ex_ C:\Windows\system32\sndvol32.exe. Zauważmy, że pomiędzy ex_ a c: jest spacja. Jeśli Windows jest zainstalowany na innym dysku - musimy zmienić odpowiednio literkę.

21. Dokonujemy restartu systemu, wcześniej zamykamy wiersz poleceń z pomocą polecenia exit. Po tych operacjach ikona głośności powinna być widoczna w pasku zadań.