Windows XP - Jak zmienić kolejność wyświetlania liter dysków / partycji?

System Windows automatycznie przypisuje kolejność wyświetlania liter dysków - pojawiają się po etykietach. Możemy jednak łatwo to zmienić. Oto jak to zrobić.

Aby zmienić kolejność wyświetlania liter musimy wykonać następujące kroki.

1. Po wejściu do Mój komputer zobaczymy domyślny sposób wyświetlania, czyli litery po etykietach.

Litera dysku

2. Nawet jeśli zmienimy nazwę dysku / partycji nie będziemy mieli wpływu na literę, która zawsze pozostanie na końcu.

Litera dysku

3. Klikamy zatem Start -> Uruchom i wpisujemy regedit.

Litera dysku

4. Odnajdujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.

5. Jeśli nie znajdziemy tu wartości ShowDriveLettersFirst, musimy ją utworzyć. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem i wybieramy Nowy -> Wartość DWORD.

Litera dysku

6. Klikamy na ShowDriveLettersFirst dwa razy lewym przyciskiem myszy i wpisujemy odpowiednią wartość w polu Dane wartości.

Litera dysku

4 - litery będą wyświetlane przed etykietami.

0 - litery będą wyświetlane po etykietach (domyślne ustawienie).

2 - litery w ogóle nie będa wyświetlane.

 

7. Teraz dajemy Plik -> Zakończ. Następnie restartujemy komputer.

8. Po tej operacji litery będą przed etykietamy - oczywiście, jeśli wybraliśmy 4.

Litera dysku