Windows XP - Jak przywrócić ikonę Pokaż pulpit?

Jeśli nie możemy odnaleźć ikony Pokaż pulpit, zawsze istnieje opcja przygotowania nowej. Oto jak to zrobić.

Aby przywrócić ikonę Pokaż pulpit musimy wykonać następujące kroki.

1. Otwieramy Notatnik i wpisujemy / przeklejamy następujące dane:

[Shell]

Command=2

IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggleDesktop

Pokaż pulpit

2. Teraz klikamy Plik -> Zapisz jako... -> i tu wpisujemy Pokaż pulpit.scf. Bardzo istotne jest, aby stworzony plik miał rozszerzenie .scf właśnie.

Pokaż pulpit

3. Możemy zapisać na Pulpicie, albo też bezpośrednio w miejscu, gdzie powinna być, czyli w folderze Quick Launch.

4. Ścieżka dostępu do tego folderu to domyślnie C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch. Może być konieczne włączenie widoku ukrytych plików i folderów.

5. Po tych operacjach ikona będzie widoczna albo na pulpicie albo w folderze.

Pokaż pulpit