Windows XP - Jak sprawdzić czas pracy systemu bez żadnych dodatkowych programów? Poradnik

Jeśli chcemy wiedzieć jak długo jesteśmy przy komputerze, lub jak długo był on włączony, możemy to łatwo sprawdzić bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych programów.

Aby sprawdzić jak długo komputer jest włączony musimy wykonać następujące kroki.

1. Klikamy Start, a następnie w Uruchom...

czas pracy systemu

2. Tu wpisujemy cmd i klikamy OK lub naciskamy Enter.

czas pracy systemu

3. W wierszu poleceń, czyli oknie, które nam się pojawi wpisujemy systeminfo.

czas pracy systemu

4. Naciskamy Enter, komputer poinformuje nas o zbieraniu informacji o systemie, będziemy musieli chwilkę poczekać.

czas pracy systemu

5. Wśród innych informacji znajdziemy też tę nazwaną Czas pracy systemu.

czas pracy systemu

6. Jak nietrudno się domyślić, dzięki niej możemy sprawdzić bez konieczności instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania jak długo komputer jest uruchomiony lub kiedy został uruchomiony.