Windows XP - Jak zrestartować/zamknąć system za pomocą prawego przycisku myszy? Poradnik

Jeśli chcemy uprościć sobie zamykanie / restartowanie systemu operacyjnego / wylogowywanie  - możemy przypisać tę funkcję do menu kontekstowego Mój Komputer, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Oto jak to zrobić.

1. Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

2. Otwieramy Notatnik - Start -> Akcesoria -> Notatnik.

zrestartować

3. Teraz wpisujemy / przeklejamy tu następującą treść:

Windows Registry Editor Version 5.00

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyloguj \command]

@="shutdown -l -f -t 2"

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Restart \command]

@="shutdown -r -f -t 3"

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyłącz komputer \command]

@="shutdown -s -f -t 3"

 

4. Musimy zapisać plik, np. na Pulpicie, z rozszerzeniem .reg. To bardzo ważne, toteż pamiętajmy o tym nazywając stworzony plik chociażby reg.reg.

zrestartować

5. Na Pulpicie powinniśmy teraz zobaczyć plik tego typu.

zrestartować

6. Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy i wybieramy Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcemy dodać tę informację do rejestru.

zrestartować

7. Zobaczymy, że system dodał ją do rejestru, klikamy OK.

zrestartować

8. Teraz musimy zrestartować komputer.

9. Gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy Mój komputer od razu zobaczymy efekty naszej pracy.

zrestartować